Voorbereiding gezinssynodeIn het Vaticaan is op 5 november een pers­confe­rentie gehouden over de Bisschop­pen­synode over het gezin (5-19 oktober 2014). Daarbij werd ook officieel de vragen­lijst gepresen­teerd die ter voor­be­reiding naar de Bisschop­pen­confe­renties wordt verstuurd. In het Vaticaan is op 5 november een persconferentie gehouden over de Bisschoppensynode over het gezin (5-19 oktober 2014). Daarbij werd ook officieel de vragenlijst gepresenteerd die ter voorbereiding naar de Bisschoppenconferenties wordt verstuurd.

Voorbereiding gezinssynodeAartsbisschop Bruno Forte van Chieti-Vasto, bijzonder secretaris van de synode, zei dat “de benadering om de uitdagingen van het moderne gezinsleven aan te gaan, de manier zou moeten zijn die de zalige paus Johannes XXIII kort voor de start van het Tweede Vaticaans Concilie noteerde: ‘Alles moet worden gezien in het licht van het pastoraat. Dat betekent: in termen van zielen die gered en gesticht moeten worden.’ Hij voegde daaraan toe: ‘Het is dus niet een kwestie van doctrinaire kwesties bespreken, die sowieso recent door het Magisterium zijn opgehelderd’.”

Eerder gaf pater Lombardi s.j., hoofd van de Vaticaanse persdienst, een toelichting op de vragenlijst die het Vaticaan in het kader van de Bisschoppensynode verspreidt. In tegenstelling tot diverse berichten in de media gaat het hier niet om een nieuw initiatief, waarin individuele gelovigen bevraagd worden over homoseksuele verbintenissen en gescheiden mensen. Lombardi zei verder dat de synode in het teken zal staan van ‘de pastorale uitdagingen van het gezin in de context van evangelisatie’.

De synode zal zich richten op pastorale antwoorden voor de kwesties rond echtscheiding en het homohuwelijk en daarnaast op andere uitdagingen rond het welzijn van gezinnen. Volgens Lombardi is het gebruikelijk dat een vragenlijst wordt rondgestuurd ter voorbereiding van een Bisschoppensynode. Hij benadrukte dat de vragen “niet de leerstellige positie van de Kerk betreffen.”

De Bisschoppensynode heeft niet tot doel een bijstelling voor te bereiden van de leer van de Kerk met betrekking tot huwelijk en gezin, maar om antwoorden te zoeken op de vraag hoe met pastorale problemen rond huwelijk en gezin in de praktijk kan worden omgegaan. Hij legde daarbij uit dat het document slechts een adviserend karakter heeft en onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke ‘praxis’ van de Bisschoppensynode.

Het vragen om input vanuit de hele wereld voor een Bisschoppensynode werd ook toegepast bij de vorige synode over nieuwe evangelisatie in 2012. Toen vroeg het Vaticaan de Bisschoppenconferenties ook om de discussie te bevorderen over aan evangelisatie gerelateerde onderwerpen en om hun bevindingen vervolgens samen te vatten en aan het Vaticaan te presenteren.

De Nederlandse bisschoppen beraden zich op de wijze waarop in de komende tijd input verzameld kan worden voor de Bisschoppensynode. (Rkkerk.nl)