Family-point!De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor de voorbereiding van jongeren op een duurzame relatie in het huwelijk. Blijkbaar maken jonge mensen die voor de Kerk willen trouwen een bewuste keuze en willen ze hier ook tijd en moeite aan besteden.

Deze ontwikkeling biedt de mogelijkheid aan echtparen, priesters en diakens om in samenwerking met elkaar steun en voeding te geven aan deze ‘nieuwe’ gezinnen, kiemcellen van kerk en maatschappij. En hoe? Door een levend getuigenis te geven en door middel van een gedegen kennis en vorming.

Familypoint kan in die behoefte voorzien. Vanaf september biedt dit expertisecentrum voor gezin en samenleving een toerustingcursus huwelijksvoorbereiding aan echtparen, priesters en diakens. In deze cursus leren zij samen te werken als pastoraal team om de huwelijksvoorbereiding op interparochieel of regionaal niveau eigentijds gestalte te geven.

Familypoint is een expertisecentrum voor gezin en samenleving. Het is een initiatief van de Stichting Nieuwe Gezinnen van de Focolarebeweging.

In de Agenda staat een uitgebreidere toelichting.
En alle nodige informatie is te vinden op de site van het Focolare.