OfficialaatszegelMgr. Hendriks heeft op zijn website een bericht geplaatst over het officialaat van Bisdom Haarlem-Amsterdam. Als een katholiek huwelijk is stukgelopen, is het officialaat de kerke­lijke instantie om te onderzoeken of sprake is van een ongeldig huwelijk. OfficialaatszegelMgr. Hendriks heeft op zijn website een bericht geplaatst over het officialaat van Bisdom Haarlem-Amsterdam. Als een katholiek huwelijk is stukgelopen, is het officialaat de kerkelijke instantie om te onderzoeken of sprake is van een ongeldig huwelijk.

“Keer op keer blijkt dat mensen vaak maar gedeeltelijk inzicht hebben in wat er mis is gegaan met hun verbroken relatie. Soms hebben mensen er moeite mee om terug te kijken, maar wie het doet met de medewerker van het officialaat krijgt meestal meer inzicht en wordt erdoor geholpen om het verleden te verwerken en de toekomst met meer vertrouwen in te gaan. Het doel van de procedure voor het officialaat is na te gaan of het huwelijk misschien niet geldig is gesloten. Dat kan om veel verschillende redenen zo zijn, onvolwassenheid en oneigenlijke motieven kunnen een rol hebben gespeeld of een niet voldoende gerijpt onderscheidings­vermogen. Psychische redenen zijn in vele gevallen oorzaak van de nietigheid.

De procedure voor de kerkelijke rechtbank, zoals het officialaat ook wordt genoemd, biedt de gelovigen mogelijkheid de geldigheid van hun huwelijk te laten onderzoeken en mogelijk een nieuw kerkelijk huwelijk aan te gaan. De naam ‘kerkelijke rechtbank’ is misschien enigszins misleidend: degene die een beroep doet op het officialaat komt niet voor een rechtbank te staan, maar heeft gesprekken met een deskundige medewerker, vaak de officiaal zelf. ‘Rechtbank’ slaat op de vorm waarin de procedure gegoten is: er is een aanklager en een verdediger van de huwelijksband en rechters die constateren of de nietigheid van het huwelijk vast staat of niet.

Deze procedure is door de herziening van paus Franciscus (Motu Proprio Mitis Iudex) aanmerkelijk vereenvoudigd en het pastorale karakter ervan is in het licht gesteld.”

Aanleiding voor het bericht op Arsacal.nl is de aanstelling van dr. André van den Hout als officiaal en Mgr. Martin de Groot als ‘promotor iustitiae’ (~openbaar aanklager).

Officialaten

Het officialaat van Aartsbisdom Utrecht heeft de taken overgenomen van Bisdom Breda, Bisdom Rotterdam, Bisdom Groningen-Leeuwarden en Bisdom ’s-Hertogenbosch.