Duurzame ontwikkelingsdoelenDe Amerikaanse organisatie C-Fam luidt de alarmbel over een rapport door de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon. Dit rapport draagt overheden op recht op abortus en LHBT+ rechten te steunen. De Amerikaanse organisatie C-Fam luidt de alarmbel over een rapport door de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon. Dit rapport draagt overheden op recht op abortus en LHBT+ rechten te steunen.

Duurzame ontwikkelingsdoelenDe door de VN in september 2015 opgestelde ‘Duurzame Ontwik­kelings­doelen’ volgen de ‘Millennium­doelen’ op. We hebben hier eerder op Katholiekgezin.nl al uitgebreid over geschreven. Referenties naar Abortus en LHBT+ rechten zijn uiteindelijk (bijna) allemaal gestript uit de concepttekst en niet in de ontwik­kelings­doelen opgenomen.

Eén mensheid, gezamenlijke verant­woor­de­lijkheid

Het rapport waar C-Fam nu de noodklok over luidt heeft als titel ‘One Humanity, Shared Responsibility’ – ‘Eén mensheid, gezamenlijke verant­woorde­lijkheid’. In dit rapport stelt Ban Ki-moon dat abortus en LHBT+ rechten nodig zijn om de duurzame ontwik­kelings­doelen die in 2015 door de Algemene vergadering van de VN zijn aangenomen te verwezenlijken. Het rapport is vorige week gepresen­teerd en dient als basis voor de discussie tussen overheden tijdens het ‘World Humanitarian Forum’ dat in mei zal worden gehouden in Istanbul.

‘Seksuele en reproduc­tieve gezond­heids­zorg’

In het rapport dringt Ban Ki-moon erop aan dat prioriteit wordt gegeven aan het verstrekken van seksuele en reproduc­tieve gezond­heids­zorg aan vrouwen en adolescenten zonder discriminatie. Het is algemeen bekend dat hier onder andere abortus mee wordt bedoeld.

‘Seksuele identiteit’

Ban Ki-moon zegt ook in zijn rapport dat landen een ‘kern’-verplichting hebben om discri­minatie op basis van ‘seksuele identiteit’ te verbieden. Deze term is nog nooit gebruikt in VN-resoluties. VN-lidstaten hebben elke verwijzing naar seksuele geaardheid en gender­identiteit geblokkeerd tijdens de onder­handelingen over de doelen van vorig jaar, en verwierpen taal die kan worden uitgelegd als omvattende LHBT+ rechten.

Recht op abortus expliciet afgewezen

Reproduc­tieve gezond­heids­zorg in de nieuwe VN-doelen verwijst naar een VN-over­een­komst uit 1994 over bevolking en ontwikkeling waarin expliciet enig recht op abortus onder alle omstandig­heden uitdrukkelijk wordt afgewezen en alleen abortus in VN-programmering toestaat waar het legaal is.

World Humanitarian Forum

Het World Humanitarian Forum dat in mei in Istanbul wordt gehouden is een door Ban Ki-moon in het leven geroepen top­ontmoeting die helemaal door hem en zijn staf wordt georganiseerd en bestuurd. Landen die abortus en LHBT+ rechten weerstaan zullen hierbij in het nadeel zijn.

C-Fam

C-Fam, of voluit ‘Center for Family & Human Rights’ is een in 1997 opgerichte Amerikaanse organisatie met als doel het verdedigen van het Leven en het gezin bij internationale instituten zoals de Verenigde Naties en om te publiceren over het debat. Zij doet dit conform de leer van de Katholieke Kerk.

*) LHBT+ staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender en nog een aantal andere seksuele voorkeuren