Verenigde NatiesEen resolutie voor het gezin van ‘ongekende’ betekenis en reikwijdte is met 27 voor- en 14 tegenstemmen aangenomen door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève. Een resolutie voor het gezin van ‘ongekende’ betekenis en reikwijdte is met 27 voor- en 14 tegenstemmen aangenomen door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève.

Dit is te danken aan een coalitie van Afrikaanse en andere ontwikkelende landen, van Rusland en China en een steungroep van conservatieve NGO’s.

Voorrangsrecht ouders

Verenigde Naties“Dit is ongekend, een geweldige overwinning voor het gezin”, zegt Sharon Slater, het hoofd van Family Watch International aan LifeSiteNews. “Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de VN dat een omvattende resolutie is aangenomen die oproept het gezin te beschermen als de funderende eenheid van de samenleving, waarbij het voorrangsrecht van de ouders wordt erkend hun kinderen op te voeden en een beroep gedaan wordt op alle naties om gezins-gevoelig beleid te ontwikkelen en hun bindende verdragsverplichtingen na te komen om het gezin te beschermen.”

Afzijdig

De stemverhouding voor de resolutie ‘Gezinsbescherming’ was 27 voor en 14 tegen, merkte Slater op. De tegenstemmers waren onder meer de Verenigde Staten, Engeland, Ierland en andere West-Europese landen, terwijl onder de voorstemmers Rusland, China, Wit-Rusland en meer dan een dozijn islamitische en Afrikaanse landen vertegenwoordigd waren. De vier landen die zich afzijdig hielden – Brazilië, Mexico, Argentinië en Macedonië – deden dit vermoedelijk onder druk van de rijke landen die tegen de resolutie zijn.

Inclusief taalgebruik

Austin Ruse van het Center for Family and Human Rights (C-Fam) noemde de resolutie eveneens “een geweldige overwinning voor de pro-gezinswereld” en een nederlaag voor de kleine maar machtige groep van antigezinsgroepen, die gesteund worden door de rijke landen en de VS. Diverse pogingen werden ondernomen door feministische en pro-LGBT groepen om eerst de resolutie van tafel te krijgen en vervolgens die te amenderen door er ‘reproductieve rechten’ in op te nemen – een eufemisme voor abortus – en door ‘het gezin’ te laten vervangen door ‘gezinnen’ en via inclusief taalgebruik de resolutie ook van toepassing te laten zijn op seksuele minderheden.

Mensenrechtenschendingen

De teleurgestelde lobbygroepen van feministen en seksuele rechten van minderheden betreurden de “bevordering van het gezin als een instituut dat bescherming behoeft zonder de schade te erkennen en de mensenrechtenschendingen waarvan bekend zijn dat die binnen gezinnen voorkomen, of zonder te erkennen dat er verschillende vormen van gezinnen bestaan.”

Eremoorden

“Gezinnen zetten patriarchale onderdrukking voort, tradities en schadelijke praktijken en … mensenrechtenschendingen doen zich binnen gezinnen voor (bijv. verkrachting binnen het huwelijk, kindermisbruik, genitale verminking, vroege en gedwongen uithuwelijking, bruidsschat gerelateerd geweld, zogenaamde eremoorden en andere vormen van huiselijk geweld”, aldus de tegenstanders.

Groeiende invloed

Dat doet niets af aan het feit dat, aldus Ruse, “de wereld achter ons stond voor deze resolutie. Slechts een klein aantal landen steunde de homo-agenda. Je kunt er zeker van zijn dat de VS energiek tegen de resolutie gelobbyd heeft. Het steunen van de LGBT-agenda is een punt van prioriteit van het Amerikaanse buitenlands beleid.

De overwinning markeert de groeiende invloed van de VN Caucus voor Gezinsrechten, een coalitie van NGO’s voor het gezin die de nationale delegaties in Genève ondersteunt.

(Katholiek Nieuwsblad)