VN-kindervertegenwoordiger nodigMinister Maxime Ver­hagen roept VN-secre­taris-gene­raal Ban Ki-moon op haast te maken met de benoe­ming van een speciale vertegen­woor­diger voor geweld tegen kinderen. De VN-lidstaten besloten al in 2007 hiertoe, maar tot op heden is niemand benoemd. Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) roept VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon op haast te maken met de benoeming van een speciale vertegenwoordiger voor geweld tegen kinderen. De VN-lidstaten besloten al in 2007 deze functie in te stellen maar tot op heden is niemand benoemd.

VN-kindervertegenwoordiger nodigDe minister wijst erop dat wereldwijd miljoenen kinderen het slachtoffer zijn van geweld en dat verbetering van hun lot geen uitstel mag dulden. Hij zei dat vandaag in het Kurhaus in Scheveningen, waar hij de internationale conferentie Geweld tegen Meisjes opende. Op uitnodiging van Verhagen komen deskundigen en bestuurders uit tal van landen op de top van elkaar leren hoe het geweld tegen meisjes kan worden gestopt en hoe hun positie verbeterd kan worden. Veel aanbevelingen bestaan al; het gaat er nu vooral om ze uit te gaan voeren.

De minister wees erop dat geweld tegen meisjes universeel is: het komt in elke samenleving voor, het raakt ons allemaal. “We moeten ons allemaal gelijkelijk schamen, want het gaat ons allemaal gelijkelijk aan.” De beoogde speciale VN-vertegenwoordiger moet volgens Verhagen internationale samenwerking bij de bestrijding van geweld stimuleren. Nederland wil 800.000 euro bijdragen aan deze post. De vertegenwooridger moet er tevens voor zorgen dat de aanbevelingen geen dode letter blijven.

Daarvoor is ook een databank binnen de Verenigde Naties ontwikkeld, waarin gegevens staan over geweld tegen vrouwen en de beste manieren om dit tegen te gaan. Afgelopen week is de databank, waaraan Nederland 700.000 euro heeft bijgedragen, in New York geopend. Verhagen heeft de Raad van Europa gevraagd de databank te voeden met gegevens en praktijkvoorbeelden en hoopt dat ook andere landen en regio’s dat zullen doen. (NRC)