2015 - Time for global actionHet Amerikaanse onder­zoeks­in­sti­tuut C-Fam meldt dat een nieuwe over­een­komst van de Verenigde Naties (VN) ter voor­be­reiding op de VN-top over duurzame ontwikkeling uitein­de­lijk toch geen tekst bevat over abortus of ‘homorechten’. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut C-Fam meldt dat een nieuwe overeenkomst van de Verenigde Naties (VN) ter voorbereiding op de VN-top over duurzame ontwikkeling uiteindelijk toch geen expliciete tekst bevat over abortus of ‘homorechten’.

2015 - Time for global actionZondagavond hebben landen een overeenkomst bereikt dat wordt geprezen als ‘historisch’ en ‘ongekend’ op het VN-hoofdkwartier. De overeenkomst vormt de basis voor de komende VN-top in september 2015 over de post-2015 doelen omtrent duurzame ontwikkeling. Dan spreken de wereldleiders over de ‘Post-2015 Development Agenda’, ook wel bekend als de ‘Sustainable Development Agenda’ (Agenda voor Duurzame Ontwikkeling), waarin de bekende millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling vervangen zullen worden door deze zeventien nieuwe doelen. De ‘Post-2015 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ moet landen de komende 15 jaar begeleiden bij de wereldwijde ontwikkelingsinspanningen die er voornamelijk op gericht zijn de armoede uit de wereld te helpen, de planeet te beschermen en het welzijn van allen te bevorderen.

De nu gesloten overeenkomst wijkt niet echt af van eerdere overeenkomsten waarin abortus niet expliciet wordt genoemd en waarin ook het onderwerp van LHBT+ (*) rechten niet expliciet voorkomt.

De belangrijkste architect van de overeenkomst is de Keniaanse ambassadeur Macharia Kamau. Hij leidde de afgelopen drie jaar meerdere onderhandelingsrondes om tot consensus te komen vóór september. “Het transformeren van onze wereld: de Agenda tot 2030 voor Duurzame Ontwikkeling”, zoals de overeenkomst is getiteld, bevat als kern de ‘Duurzame Ontwikkelingdoelen’. Dit zijn zeventien universele doelen die gelden voor alle landen, die vorig jaar zijn overeengekomen.

Met name de Braziliaanse ambassadeur Guilherme de Aguiar Patriota beklaagde zich over het ontbreken van progressievere taal over LHBT+ rechten. Uiteindelijk is de overeenkomst gestript van zoveel mogelijk termen die door de VN-bureaucratie zijn gebruikt om LHBT+ rechten in te sluiten. Zo is de term ‘sociale verbanden’ verwijderd en is de categorie ‘andere status’ verwijderd uit een lijst van categorieën van non-discriminatie, een categorie die was toegevoegd t.b.v. LHBT+ rechten.

Aan het uiteindelijke document van 30 pagina’s is drie jaar lang gewerkt en het is het uitgekristalliseerde product van meerdere overeenkomsten. Aan de details rond de implementatie van de overeenkomst wordt nog gewerkt. De Nigeriaanse ambassadeur Usman Sarki hekelde de poging om LHBT+ rechten op te leggen aan zijn land en verlangde dat de conceptovereenkomst zou worden gestript. Tevens hekelde hij de voortdurende pogingen om via de implementatie toch weer LHBT+ rechten te lezen in de overeenkomst.

Op de millenniumdoelen die tot 2015 golden voor duurzame ontwikkeling, is de nodige kritiek geweest. En ook op de huidige 17 nieuwe doelen worden niet door iedereen verwelkomd. Er zouden te veel doelen zijn en ze zouden te weinig specifiek zijn. Landen zouden er te makkelijk onderuit kunnen. Meer gerichte kritiek is ook wel op de verwoording van bepaalde doelen gekomen, omdat deze te makkelijk voor meerdere uitleg vatbaar kunnen zijn. Zo is algemeen bekend dat het recht op reproductieve gezondheidszorg (bij de millenniumdoelen onder doel 5 ‘Het verbeteren van gezondheid van moeders’ en nu onder doel 3 'Gezondheid voor allen') door velen wordt geïnterpreteerd als het recht op abortus. Het goede is dat in de nieuwe doelen nog steeds niet expliciet over abortus wordt gesproken. Twijfelachtig blijft dat de interpretatie nog steeds veel ruimte laat voor de implementatie. Dat is ook waar de Nigeriaanse ambassadeur op wijst.

 

* (LHBT+ staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender en nog een aantal andere seksuele voorkeuren)