Amoris Laetitia - De vreugde van de liefdeDe officiële Vlaamse editie van de Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia zal op 5 juli verschijnen bij Licap. De exhortatie is het pauselijk schrijven waarin paus Franciscus bijeen heeft gebracht wat er op de twee Synodes over het Gezin in het Vaticaan is besproken. Amoris Laetitia - De vreugde van de liefdeDe officiële Vlaamse editie van de Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia zal op 5 juli verschijnen bij Licap. De exhortatie is het pauselijk schrijven waarin paus Franciscus bijeen heeft gebracht wat er op de twee Synodes over het Gezin (oktober 2014 en oktober 2015) in het Vaticaan is besproken.

Aan de Nederlandstalige officiële editie, die zal worden uitgegeven door het Secretariaat van de rooms-katholieke Kerk in Nederland (SRKK), wordt nog gewerkt. Het is nog niet bekend wanneer deze zal uitkomen.

Delen van de tekst, buiten die tekstgedeelten die ontleend zijn aan al eerder gepubliceerde teksten, staan veelal in werkvertaling op de site van rkdocumenten.nl alsmede enkele verwijzingen/noten, die om technische redenen al in de database zijn opgenomen om trefwoordenlijsten, Bijbelcitaatlijsten e.d. te kunnen produceren. Rkdocumenten blijft intussen aan een (werk)vertaling werken en publiceert deze zodra het mogelijk is.

De Vlaamse editie kan worden besteld voor € 11,50 bij Halewijn in België .