Vijf tips rond opa en omaHet is geweldig en een grote verrijking als een gezin kan delen in het geheugen en de levenservaring die opa en oma inbrengen. De helpende hand van de (schoon)ouders als oppas of logeeradres is vaak onmisbaar. Maar hoe geef je ieder zijn eigen plaats, en wat mag je van elkaar verwachten. Vijf tips rond de plek van opa en oma in het gezin. Het is geweldig en een grote verrijking als een gezin kan delen in het geheugen en de levenservaring die opa en oma inbrengen. De helpende hand van de (schoon)ouders als oppas of logeeradres is vaak onmisbaar. Maar hoe geef je ieder zijn eigen plaats, en wat mag je van elkaar verwachten. Vijf tips rond de plek van opa en oma in het gezin.

1. Geef opa en oma van harte hun plek

Het gezin maakt deel uit van het grotere familieverband van grootouders, ooms, tantes en andere bloedverwanten. Hoe sterker de familieband, hoe meer een werkelijke gemeenschap ontstaat tussen de generaties. Geef opa en oma daarom van harte hun plek in je gezin, ze hebben een waardevolle bijdrage, ook in de (geloofs)opvoeding van je kinderen. Gun je eigen ouders ook dat zij hun kleinkinderen zien opgroeien en daarin iets van zichzelf kunnen geven, het is deel van het respect dat je hen verschuldigd bent.

2. Respecteer de verschillen

Vijf tips rond opa en omaAls gehuwden en als opvoeders zul je dingen anders aanpakken dan je eigen (schoon)ouders dat doen. Opa en oma kunnen vanuit hun eigen ervaring soms met goedbedoelde tips of ideeën komen, die soms ten onrechte als bemoeizucht worden verstaan. Omgekeerd zullen je eigen (schoon)ouders zich moeten realiseren dat jullie een eigen leven hebben waarin je andere keuzes maakt dan zij zelf zouden doen. Respecteer elkaar in de verschillen die er zijn. En waardeer dat opa en oma een andere rol hebben en dat daar thuis soms iets meer mag dan in je eigen huis.

3. Bepaal samen de grenzen

Opa en oma kunnen zich erg betrokken voelen bij de opvoeding van je kinderen, en dat is in de meeste gevallen zeer positief en opbouwend bedoeld. Toch kunnen er situaties optreden of groeien die je liever niet wilt. Oma die iedere dag om 10 uur op de stoep staat omdat ze denkt dat haar dochter het zo zwaar heeft met de baby. Opa die telkens weer met dure cadeautjes aankomt terwijl je je kinderen juist soberheid wilt leren. Stel samen de grenzen vast wat je echt niet wilt en wat je niet zo erg vindt. Bespreek deze vervolgens vriendelijk, inlevend maar vastberaden met je (schoon)ouders. Omgekeerd geldt ook hetzelfde: reken er niet per definitie op dat opa en oma wel zullen helpen, maar laat hen zelf de grenzen stellen en aanbieden wat er binnen hun mogelijkheden ligt.

4. Spreek zaken uit

Teveel duidelijkheid kan tot onbegrip leiden, en zeker waar het het hart raakt, moet je oppassen dat je elkaar niet onbedoeld kwetst of pijn doet. Een te duidelijke opmerking kan heel hard aankomen bij een meelevende schoonmoeder die het beste voorheeft met haar kind en kleinkind. Maar soms is het nodig dat zaken worden uitgesproken. Wees eerlijk, hou het bij je eigen gevoelens (dus ‘het komt ons niet altijd uit als jullie onverwacht komen’ in plaats van ‘jullie zijn ook zo opdringerig’), en blijf altijd liefdevol.

5. Betrek de kinderen nooit in conflicten

De manier waarop je zelf met je eigen (schoon)ouders omgaat, is een voorbeeld voor je eigen kinderen hoe zij met jou dienen om te gaan. Later zullen je kinderen zich herinneren hoe jij sprak over en omging met je eigen ouders. Toon het respect naar je eigen ouders dat je van je kinderen ook zou verwachten. En betrek je kinderen daarom nooit in conflicten met je (schoon)ouders maar los deze zelf op.