Katholiek Leven - BarmhartigheidHet videokanaal van de bis­schop­pen, te vinden via katho­liek­leven.nl, heeft een vier­delige video­serie gemaakt in het kader van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid. De korte filmpjes belich­ten het begrip barm­har­tig­heid vanuit diverse invalshoeken. Het videokanaal van de bisschoppen, te vinden via katholiek­leven.nl, heeft een vierdelige videoserie gemaakt in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De korte filmpjes belichten het begrip barm­hartig­heid vanuit diverse invalshoeken.

Katholiek Leven - BarmhartigheidIn de eerste aflevering ‘Barm­har­tig­heid: De praktijk’ vertelt diaken Dashorst over de Franciscus­tafel, een initiatief in Apeldoorn waarbij dak- en thuis­lozen een gratis maaltijd geserveerd krijgen. “Wij zijn er niet direct om als hulp­verlener problemen op te lossen. Maar we bieden een stuk vriendschap aan.”

In de film vertellen rijwilligers en gasten wat het voor hen betekent. “Ik vind het leuk om te doen en het is dankbaar werk,” vertelt Ineke Oor, vrijwilliger. “Barm­har­tig­heid is voor mij ook dat ik met mensen aan de praat kom, dingen hoor waar ik van uit kan leggen: dit zou je een beetje zus kunnen doen en dit een beetje zo.” Het heeft iets van een moederrol, stelt ze vast. “Dat valt volgens mij ook onder barm­har­tig­heid.”

Barm­har­tig­heid doen en barm­har­tig­heid ontvangen gaan samen op. “Je moet kunnen accepteren dat iemand iets voor jou doet wat jij zelf op dat moment even niet kunt,” vertelt een van de gasten. “Barm­har­tig­heid mist zijn doel als de ontvanger er niet voor open staat.” Zelf vindt ze het niet moeilijk. “Nee, ik ben blij dat ik mag ontvangen. Ik kom hier heel graag eten, omdat je niet alleen zit. Het eten is eigenlijk altijd goed. Heel lekker. Gezond ook. Maar het is vooral dat je niet alleen hoeft te eten.”

Diaken Dashorst: “Je komt ook verschrikkelijke dingen tegen. We gaan er elke week met de bakfiets op uit naar dak- en thuisloze verslaafden. Dan zie je dat er gebruikt wordt door mensen. Dat mensen door hun verslaving zichzelf zo ver kwijt zijn dat ze hun hele leven verwoesten. Dat is niet makkelijk om te zien.”

De maaltijden worden ter beschikking gesteld door de praktijkschool in Apeldoorn, waar leerlingen leren koken voor grote groepen. Met zorg worden de gehaktballen deze dag vervoerd, om te voorkomen dat ze als hamburger op de tafel eindigen.

Komende maanden wordt steeds een nieuwe aflevering gepubliceerd, met uitzondering van augustus:

  • In juni Barmhartigheid: De praktijk
  • In juli Barmhartigheid: De wetenschap
  • In september Barmhartigheid: De Kerk
  • In oktober Barmhartigheid: Barmhartigheid is…

Meer informatie

Zie voor alle berichten hierover www.katholiekleven.nl en voor meer informatie over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl