Vet veilig internet!Vet Veilig Internet! gaat over de tieners van nu. Over de diepe kloof tussen de virtuele wereld van tieners en hun opvoeders. En over het feit dat die kloof heel goed gedicht kan worden. U krijgt handvatten om uw tieners te beschermen tegen de nare kant van de cyberwereld. Checklisten voor leerkrachten en ouders. Tips van leerkrachten en jongeren. Hoe u een internetprotocol kunt maken. Thuisafspraken. Concreet en praktisch! Vet veilig internet!Bamber Delver

Vet Veilig Internet! gaat over de tieners van nu. Over de diepe kloof tussen de virtuele wereld van tieners en hun opvoeders. En over het feit dat die kloof heel goed gedicht kan worden. U krijgt handvatten om uw tieners te beschermen tegen de nare kant van de cyberwereld. Checklisten voor leerkrachten en ouders. Tips van leerkrachten en jongeren. Hoe u een internetprotocol kunt maken. Thuisafspraken. Concreet en praktisch!

Vet Veilig Internet is bedoeld voor opvoeders (leerkrachten, ouders e.a.) van tieners tussen 10-16 jaar. Het is een boek van stichting De Kinderconsument over de virtuele wereld van jongeren, geschreven door oprichter en algemeen directeur Bamber Delver.

€ 17,50

Carolushuis