Ziekenhuis Gelderse Vallei wil abortussen gaan uitvoerenHonderden mede­werkers van het Zieken­huis Gelderse Vallei in Ede verzetten zich tegen de beslis­sing om het voortaan in hun zieken­huis mogelijk te maken onge­boren kinderen met het Down­syndroom te aborteren. Honderden medewerkers van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede verzetten zich tegen de beslissing om het voortaan in hun ziekenhuis mogelijk te maken ongeboren kinderen met het Downsyndroom te aborteren.

Ziekenhuis Gelderse Vallei wil abortussen gaan uitvoerenDat blijkt uit een reportage van het EO-actualiteitenprogramma De Vijfde Dag die gisteren werd uitgezonden. De Vijfde Dag citeert uit een brandbrief aan de Raad van Bestuur. Het ziekenhuispersoneel spreekt daarin zijn grote teleurstelling uit over het loslaten van de bescherming van het menselijk leven. Bijna driehonderd medewerkers roepen het bestuur op haar besluit te heroverwegen.

Het Gelderse ziekenhuis besloot eind december dat ouders die een kindje verwachten met het syndroom van Down kunnen kiezen voor afbreking van de zwangerschap. Tot voor kort was dat in de Gelderse Vallei nog onmogelijk.

Het ziekenhuis baseert haar normen en waarden op de christelijke traditie. Het bestuur zegt na zorgvuldige afweging tot deze verruiming van het beleid te hebben besloten. Het is vooralsnog niet van plan op het besluit terug te komen.

De medewerkers willen dat het bestuur hier vanaf ziet. Volgens hen doen veel personeelsleden van het ziekenhuis hun werk vanuit hun geloofs- of levensovertuiging hun werk doen met "respect voor het leven dat aan ons en anderen is gegeven".

Ook zeggen de medewerkers veel vragen te krijgen van mensen uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis, dat deel uitmaakt van de orthodox-protestantse bible belt.

Ook burgers en kerken uit de regio komen in actie tegen het besluit van het ziekenhuisbestuur. (KN)