Gezinsdag 'Een gezin met karakter'Naar de gezinsdag van katholiekgezin.nl, Inspiratie Magazine en IHGO kwamen eind oktober meer dan 80 gehuwden en 9 alleenstaanden voor een geweldige en inspirerende dag rond het thema ‘Een gezin met karakter’! Een terugblik. Naar de gezinsdag van katholiekgezin.nl, Inspiratie Magazine en IHGO kwamen eind oktober meer dan 80 gehuwden en 9 alleenstaanden voor een geweldige en inspirerende dag rond het thema ‘Een gezin met karakter’!

Gezinsdag 'Een gezin met karakter'Het was op die laatste zondag van oktober ‘volle bak’ in Schoonhoven voor de gezinsdag van katholiekgezin.nl, Inspiratie Magazine en IHGO. Speciaal voor alleenstaande ouders was er de hele dag een eigen programma. De kinderleiding heeft voor 120 kinderen in vijf leeftijdsgroepen een geweldig programma neergezet.

Hieronder een samenvatting van de lezing van de hoofdsprekers Judith en Peter van Hoof en een korte impressie van een van de deelnemende gezinnen.

Samenvatting van de lezing Judith en Peter van Hoof:

Een gezin met karakter

Gezinsdag 'Een gezin met karakter'Vanuit de maatschappij wordt er een enorme druk gelegd op de vrouw. Wij moeten vooral sterke vrouwen zijn, zelfstandig en onafhankelijk. De visie van de Kerk is een hele andere. Zij zegt: “Kijk naar Maria!” God heeft de vrouw de roeping gegeven om te ontvangen, te koesteren en door te geven. Maar ook de man wordt in de maatschappij heel anders afgespiegeld dan de Kerk het zegt. Mannen worden vaak gezien als sulletjes. Totaal niet mannelijk dus! Maar in principe hebben mannen juist behoefte om iets te maken en te bewaken. De visie van de Kerk is dat mannen de taak hebben om te zorgen dat er niets tussen de waardigheid van man en vrouw komt.

Zelfgave aan elkaar
Gezinsdag 'Een gezin met karakter'God is zelfgevende Liefde. Ook man en vrouw zijn in het sacrament van het huwelijk een zelfgave aan elkaar. In het huwelijk gaat de liefde ten diepste, namelijk tot de dood. Deze liefde mag vruchtbaar zijn. Open zijn om “een ander” te ontvangen. Open zijn om kinderen te ontvangen. Net als de drie-eenheid waaruit God bestaat, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo moet er een relatie zijn tussen man, vrouw en kind. Het nieuwe leven moet in een veilige en
liefdevolle omgeving ontvangen worden.

Deel van Gods plan
Als mens nemen wij deel aan Gods plan. God heeft dit alles bedacht en daar moeten wij als mens mee aan de slag. God wil aanwezig zijn in ons leven en geeft ons waardigheid. De mens heeft een aantal aspecten waar je mee aan de slag moet: Je leeft in een gemeenschap van personen. Je staat als mens niet alleen, er is steeds interactie tussen jou en je medemens. Daardoor is er ook kans dat je negatieve ervaringen opdoet. Je raakt daardoor als het ware “gewond” in je leven en dat kan een blokkade geven waardoor je niet kan zijn wie je eigenlijk bent. Als je dat ervaart moet je daar mee aan de slag gaan. Zoek een geestelijk leidsman om samen met hem die blokkade weg te laten halen door God.

Gezinsdag 'Een gezin met karakter'Dienende mens
De mens heeft een dienend karakter: God roept ons op om te laten zien dat ieder mens van waarde is. Dus bezoek je oma regelmatig of nodig regelmatig die alleenstaande vrouw uit om mee te eten in het gezin om zo te laten zien dat je hen belangrijk genoeg vindt om tijd voor hen vrij te maken. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid naar de samenleving toe: hoe sta je als gezin in deze maatschappij. Kies je er bijvoorbeeld bewust voor om in een bepaalde wijk te gaan wonen om zo samen met andere gezinnen een “thuis” te bieden voor je buurtgenoten. Ben je betrokken bij de school van je kinderen of de sportclub?

De missie van de Kerk
Gezinsdag 'Een gezin met karakter'Het katholieke gezin is geroepen om te delen in de missie van de Kerk: Als gezin ben je vanzelf een “huiskerk” omdat je getrouwd bent voor de Kerk. Daarnaast is het van belang dat je deelt in een gemeenschap. Dat kan de parochie zijn en dat je deelneemt aan een gebedsgroep (bijvoorbeeld Mother Prayers). Als ouders zijn wij de herauten van het evangelie. Als vader en moeder ben je de eerste die je kinderen naar God mag brengen. Daarom is het ook heel belangrijk dat wij als ouders investeren in ons eigen geloof. Als man en als vrouw mogen wij ook stappen zetten om ons geloof levend te houden en dat mogen we laten zien aan onze kinderen. Om dat geloof bij onze kinderen te laten groeien zullen wij moeten investeren in veel rijden overal naar toe om onze kinderen in contact te laten komen met andere katholieke kinderen/ jongeren.

Gezinsdag 'Een gezin met karakter'Onzeker? Niet nodig!
Uit een onderzoek van het tijdschrift J/M blijkt dat 80% van de ouders onzeker is over hun manier van opvoeden. Dat stemt tot nadenken. Vanuit de visie van de Kerk weten we dat God ons heeft gewild zoals we zijn. Hij heeft ons waardigheid gegeven. God geeft ons ook de kans om te groeien in die rol. God is immers ook een vergevende God. Als ouders moeten wij dat laatste aspect ook duidelijk laten zien aan onze kinderen. Zodat onze kinderen mogen ervaren dat ze altijd thuis kunnen komen en dat ze een vader en moeder hebben die van elkaar houden.

Door: Frederike Lemmens

Onze eerste gezinsdag

Gezinsdag 'Een gezin met karakter'Voor ons was het de eerste keer dat we naar de Gezinsdag zijn geweest en we hebben allemaal een erg leuke en inspirerende dag gehad. Onze zoon Boudewijn heeft in de groep van 6-8 jaar onder andere een kerstlichtjeshouder gemaakt, gezongen en getekend. Onze jongste dochter Laetizia heeft met de kindjes van 3-5 jaar onder andere een heel mooie tekening gemaakt en gespeeld. Samen hadden ze een mooi liedje over een kerstvlammetje geleerd. Onze oudste dochter had andere bezigheden en kon er helaas niet bij zijn.

Wij als ouders hebben erg genoten van de voordracht van Judith en Peter. "Word wat je bent" is hun boodschap: als vader, moeder, kind en als gezin. Het gezin is een beeld van God en als gezin zijn we eigenlijk kleine huiskerkjes: Jezus is bij ons aanwezig! De twee vragen die elk ouderpaar zich zou moeten stellen, zijn 1) Wat wens je ten diepste voor je kind? en 2) Wat zeggen jouw kinderen, als ze 25 jaar zijn, over hun gezin, over hun jeugd?
 
Gezinsdag 'Een gezin met karakter'Een parel van God
De voordracht van Lucie Veselka, Seksuele Opvoeding, gaf mee dat wij een parel van God zijn en dat we daar goed voor moeten zorgen. In openheid kunnen wij alles bespreken, God weet wat je nodig hebt. Als ouder moeten wij goed voor onze kinderen zorgen en ze bewust maken dat zij een parel zijn, dat één ander hem/haar mag koesteren. In onze liefde is God erbij, Hij is blij met onze eenheid. Wij zijn een voorafbeelding van het Bruiloftsmaal van het Lam.
 
Anna Kruse vertelde dat de media op alle vlakken van ons leven invloed heeft en dat we dus moeten opletten wat we binnen laten, zeker voor onze kinderen. Van Family Enrichment bleef voor mij eigenlijk de idee dat je als gezin je moet mededelen aan elkaar en luisteren; se partager zoals de Fransen zeggen.

door Cecilia Cannemeijer