Huwelijkszondag 29 januari 2017Zondag 29 januari was Mgr. Hendriks in Steyl voor de viering van Huwe­lijks­zondag: een bezin­nings­dag voor kerkelijk gehuwden, georga­ni­seerd door het “Initiatief Huwelijks­zondag” i.s.m. het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond. Zondag 29 januari was Mgr. Hendriks in Steyl voor de viering van Huwelijks­zondag: een bezinningsdag voor kerkelijk gehuwden, georga­ni­seerd door het “Initiatief Huwelijks­zondag” i.s.m. het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond.

Op zijn blog (www.arsacal.nl) schrijft hij:

Huwelijkszondag 29 januari 2017De lezing die ik daar ’s middags heb gehouden over de genade van het huwelijk, zal ik op dit moment nog niet publiceren omdat die wellicht nog een keer van pas komt. Wel wil ik graag iets vertellen over dit initiatief dat zeer positief is. Natuurlijk was er op deze Huwelijks­zondag een heilige Mis, daarmee werd het programma geopend. Zoals dat ook het geval is bij de gezinsdagen die maandelijks in Heiloo worden gehouden, was er daarna een eigen programma voor de kinderen, waar de ‘blauwe zusters’ van het Mensgeworden woord voor zorgden. De ouders kregen ’s morgens een korte inleiding over het thema van de dag; na een feestelijke maaltijd was mijn lezing aan de beurt. Het officiële programma werd afgesloten met een gebeds­viering waarin ieder echtpaar in de gelegenheid was de trouwbeloften te vernieuwen en een bijzondere zegen te ontvangen.

Een goed initiatief dat gehuwden in de gelegenheid stelt elkaar te ontmoeten en hopenlijk nieuwe inspiratie op te doen voor hun eigen relatie. Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, bracht ook een bezoek aan deze huwelijks­zondag, waarvan pastoor Martin Otto de geestelijk leider was.

(bron: Arsacal.nl )