Gebedsdag voor het Leven - 26 september 2017Met gebed, stil protest en het aanbieden van een petitie werd dinsdag 26 september vormge­geven aan de jaarlijkse Gebedsdag voor het Leven van Stirezo in Den Haag. Marieke Al schreef onderstaand verslag.

Gebedsdag voor het Leven - 26 september 2017

Gebedsdag voor het Leven - 26 september 2017

Gebedsdag voor het Leven - 26 september 2017

Gebedsdag voor het Leven - 26 september 2017

Met gebed, stil protest en het aanbieden van een petitie werd dinsdag 26 september vormgegeven aan de jaarlijkse Gebedsdag voor het Leven van Stirezo in Den Haag. Marieke Al schreef onderstaand verslag.

Actievoeren voor het ongeboren leven wordt ieder jaar nijpender

Het gezin staat onder druk. Een kindje in een stabiele en veilige omgeving geboren laten worden wordt met het jaar moeilijker. De oor­zaken zijn verscheiden: langere opleidingen, hogere huisprijzen, flexcontracten, bindings­angst, ideaal van de vrije seksualiteit, veel scheidingen. Het maakt het er niet gemak­ke­lijker op voor een (groot) gezin te kunnen gaan. Het legt zelfs enorme druk op de vrouw om, wanneer zij zwanger is en de situatie niet ideaal is, te kiezen om de zwangerschap uit te dragen. Europa is hard op weg om uit te sterven.

Degene die echt geen stem heeft is het kindje in de moederschoot. Het heeft geen rechten. Het is afhankelijk van zijn moeder en de maatschappij. Ieder jaar zijn er 30.000 kinderen in Nederland die het daglicht niet mogen zien. Zij worden geaborteerd. Ik mis mijn leeftijdsgenoten, die er hadden kunnen zijn.

Daarom ben ik met Stirezo ook dit jaar weer naar Den Haag getogen om petities aan de parlementariers aan te bieden, zodat er aandacht en hulp komt voor deze kinderen en de moeilijke situatie van vrouwen en gezinnen.

Mgr. De Jong sprak hen toe en we hebben gebeden voor de politici, vrouwen, kinderen en allen die ermee te maken hebben. Er was een flinke groep mensen uit heel het land, ook priesters en zusters. Onze vlaggen zorgden ervoor dat er omstanders bleven kijken.

Speciaal daarvoor heeft Stirezo een flyer ontwikkeld met tien redenen waarom abortus verkeerd is. Er ontstonden goede gesprekken, vooral met groepjes jongeren. Zij zien nu ook de waarde van het leven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood in.

Graag vestig ik de aandacht op de Mars voor het Leven. Dit jaar op zaterdag 9 december, vanaf het Malieveld in Den Haag. Deze Mars is gezamenlijk met de protestanten. Er wordt ingezet op 30.000 deelnemers, voor ieder kindje dat we dit jaar moeten missen loopt er iemand de Mars voor het Leven mee. Komt u ook?

Meer informatie

Meer informatie over de prolife-beweging en de Mars voor het Leven vindt u op de site: