Mgr. Van den Hende houdt de inleiding op de IHGO GezinsdagOp zondag 5 oktober bezocht Mgr. Van den Hende de Katholieke Gezinsdag. De bisschop hield op verzoek van de organisatoren een inleiding over het thema ‘Daden van Liefde’. Het IHGO (Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding) organiseerde de dag bij de Parochiekern H. Willibrord in Oegstgeest. Op zondag 5 oktober bezocht Mgr. Van den Hende de Katholieke Gezinsdag. De bisschop hield op verzoek van de organisatoren een inleiding over het thema ‘Daden van Liefde’. Het IHGO (Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding) organiseerde de dag bij de Parochiekern H. Willibrord in Oegstgeest.

foto’s: Wim Koopman
Mgr. Van den Hende houdt de inleiding op de IHGO Gezinsdag

De dag begon met de zondagse eucharistieviering in de parochiekerk H. Willibrord, waarbij de bisschop hoofdcelebrant was. Op basis van de lezingen van de zondag (Jes. 5, 1-7; Fil. 4, 6-9; Mt. 21, 33-43), waarin wordt gesproken over een wijngaard die geen goede vruchten voortbrengt, preekte de bisschop dat God zijn volk heeft gemaakt en geroepen om vruchten voort te brengen van liefde en rechtvaardigheid ten opzichte van de naaste en aanhankelijkheid jegens God. “We mogen in de eucharistieviering ons hart openen om de Heer te volgen [..] We mogen de Heer ontmoeten als gastheer en ons voedsel. En als we de communie ontvangen zeggen we: Heer, ik wil beschikbaar zijn voor uw wijngaard, om vruchten voort te brengen die blijvend zijn [..] En als we de communie ontvangen, uw lichaam, moge dat zijn als een zaad in ons hart en nieuwe bloei geven, te beginnen in ons persoonlijk leven, in onze gezinnen en families, en mag dat doorwerking hebben in onze parochies als gemeenschappen van geloof,” aldus de bisschop.

Juist op zondag 5 oktober startte in Rome de bijzondere bisschoppensynode over ‘De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie’. Een van de voorbeden in de eucharistieviering was daarom voor deze bisschoppensynode over de uitdagingen voor het gezin in de huidige tijd.

Daden van Liefde

Mgr. Van den Hende houdt de inleiding op de IHGO GezinsdagHet IHGO koos voor het thema ‘Daden van Liefde’. Daarmee ging het middagprogramma in het bijzonder over het geloof in de liefde van Christus als de bron van daden van liefde binnen het huwelijk en het gezin. Bisschop Van den Hende: “Geloof en daden van liefde horen bij elkaar. Dat geldt zeker ook in relatie tot het gezin. Het leven in een gezin geeft in het algemeen de kans om van jongs af aan te leren hoe liefde opbouwt, hoe solidariteit concreet wordt en hoe iets voor een ander doen hoort bij je leven als mens.”

Het is met de bisschoppensynode van dit jaar en de daaropvolgende bisschoppensynode in 2015 niet de eerste keer dat de Kerk zich zo buigt over dit thema, gaf de bisschop aan. In 1980 vond ook al eens een bisschoppensynode plaats over huwelijk en gezin, waarna paus Johannes Paulus II de pauselijke exhortatie ‘Familiaris Consortio’ (1981) schreef. “Ook dit document zal deze weken mee klinken in de komende de bisschoppensynode,” gaf de bisschop aan.

De bisschop sprak over de grote waarde van het huwelijk, de trouw aan elkaar van man en vrouw, de dienst van het opvoeden van kinderen. “Paus Franciscus heeft gewezen op de schoonheid van het huwelijk, en op huwelijk en gezin als een geschenk van God, als een door God gewilde instelling, als een band tussen man en vrouw die ons doet denken aan het verbond van God en mensen.” Juist in het gezin kunnen mensen al heel vroeg leren wat belangrijk is voor een leven in geloof en een leven in liefde.

Mgr. Van den Hende houdt de inleiding op de IHGO Gezinsdag“Huwelijk is een engagement waar heel je hart voor nodig is,” zei de bisschop en daar hoort solidariteit bij met huwelijksparen die in moeilijkheden zijn (zie bijvoorbeeld ‘Familiaris Consortio’ 77 en 83). “Dus niet alleen rijst strooien op de grote dag, maar elkaar ook later steunen en sterken in de roeping tot het huwelijk.” Voor die roeping verwees de bisschop naar de gelijkenis over talenten in het Matteüsevangelie (Mt. 25): “Als je als gezin talenten hebt gekregen die passen bij daden van liefde, dan word je uitgenodigd die in te zetten en je tegelijkertijd te verheugen over die van anderen. Je hebt dus niet alleen de roeping tot het huwelijk als zodanig, je roeping kleurt zich ook door de talenten die je als persoon en als gezin samen hebt gekregen. Daden van liefde, ze krijgen een hele bijzondere kans in gezinnen en families als leerschool van talenten, vanuit solidariteit en verantwoordelijkheid en in kracht van de heilige Geest.” (Bisdom Rotterdam / Daphne van Roosendaal)

Verwijzingen