Seksuele voorlichting en morele opvoeding horen in het gezin thuis“Als het over seksuele voorlichting gaat, wordt de katholieke kerk afgeschilderd als ouderwets. Maar overheden die seksuele voorlichting in scholen verplicht stellen, houden zichzelf voor de gek wat betreft de effectiviteit ervan,” zegt de Vaticaanse krant. “Als het over seksuele voorlichting gaat, wordt de katholieke kerk afgeschilderd als ouderwets. Maar overheden die seksuele voorlichting in scholen verplicht stellen, houden zichzelf voor de gek wat betreft de effectiviteit ervan,” zegt de Vaticaanse krant.

Seksuele voorlichting en morele opvoeding horen in het gezin thuisOp de voorpagina van L'Osservatore Romano van 30 augustus staat een artikel door Lucetta Scaraffia over verplichte seksuele opvoeding. Zij heeft specifiek gekeken naar New York City, waar middelbare scholieren verplicht zijn een half jaar lang een cursus seksuele voorlichting te volgen.

“Om religieuze discussie te voorkomen wordt kuisheid vermeld als een van de methodes voor geboortebeperking en moeten de docenten in de New Yorkse lessen met enige voorzichtigheid spreken over seks.” Scaraffia meldt in haar artikel dat aartsbisschop Timothy M. Dolan van New York desalniettemin het verplichte programma heeft bekritiseerd “als een inbreuk op het recht van ouders om hun kinderen op te voeden in lijn met hun normen en waarden”.

De situatie heeft zich al meerdere keren voorgedaan: “De staat beslist om seksuele voorlichting op scholen te verplichten, en de katholieke Kerk verzet zich daartegen. Het levert de Kerk de naam op dat zij tegen vooruitgang is en zich hard opstelt door haar onverschilligheid voor de gevolgen die de weigering zou kunnen hebben onder jongeren. Daarmee wordt gedoeld op ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare ziekten.”

“Het is niet duidelijk waarom de openbare instellingen in het Westen zo'n blind vertrouwen blijven hebben in de effectiviteit van de seksuele voorlichting,” vooral als jonge mensen in die landen nog steeds vroegrijpe, onbeschermde seks hebben, wat leidt tot een toename in ziektes, zwangerschappen en abortussen, aldus Lucetta Scaraffia. “In Italië, dat geen verplichte seksuele voorlichting op school kent, is er een laag risico op tienerzwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen onder jongeren.”

“Dit is te danken aan het gezin, aan de liefdevolle waakzaamheid van ouders over hun kinderen, aan het feit dat kinderen niet aan hun lot worden overgelaten met een doos vol voorbehoedmiddelen als enig wapen tegen hun passies en fouten.” “Het is ook te danken aan de katholieke Kerk, die blijft uitdragen dat seksuele relaties veel meer zijn dan een soort van vermaak waar je ongebreideld en op een risicovrije manier van kunt genieten,” zo schrijft Scaraffia.

Voor de katholieke Kerk, aldus de schrijfster, is seksualiteit een belangrijk onderdeel van menselijke en geestelijke volwassenheid en hoort het alleen binnen het huwelijk en bij de vorming van een gezin. “De kerk leert respect voor het eigen lichaam, wat betekent dat er belang en waarde wordt gehecht aan wat ermee gedaan wordt, en niet zozeer welk genot of narcistische bevrediging eraan beleefd kan worden,” aldus Scaraffia.

Menselijke seksualiteit is niet zomaar een onderwerp om op school over te leren, “waarbij je een aantal risico's aangeeft die het beste voorkomen kunnen worden.”

Het echte probleem is niet dat jonge mensen niet begrijpen wat seks is en hoe zwangerschap en ziektes zijn te voorkomen. Het echte probleem aldus Scaraffia is de “afbraak van het belangrijkste instituut voor de morele opvoeding, het gezin”. (KG/CNS)