Verliest Google neutraliteit?Het is nog niet helemaal duide­lijk welke strijd zich afspeelt met Google als speel­veld, maar de pro-abortus­lobby en pro-life­organi­saties spelen elkaar de laatste dagen de Zwarte Piet toe. Inzet van het spel: adver­ten­ties op internet. Het is nog niet helemaal duidelijk welke strijd zich afspeelt met Google als speelveld, maar de pro-abortuslobby en pro-lifeorganisaties spelen elkaar de laatste dagen de Zwarte Piet toe. Inzet van het spel: advertenties op internet.

Verliest Google neutraliteit?Een grote pro-abortusorganisatie, NARAL, schijnt Google ervan te hebben overtuigd dat er onevenredig veel pro-lifeadvertenties verschijnen wanneer men zoekt op de term 'abortuskliniek'. Google zou daarom advertenties hebben verwijderd.

De pro-life organisaties zijn als het ware in een kwaad daglicht gesteld omdat zij met hun advertenties bij de genoemde zoekterm zouden ingaan tegen het advertentiebeledi van Google. Daarin staat dat advertenties die “misleidend, onvolledig en bedrieglijk” zijn niet toegestaan.

Pro-life organisaties echter geven aan zuiver met hun advertenties om te gaan en zich wel degelijk te houden aan het advertentiebeleid van Google. Zij hebben Google gevraagd om dat eerlijk en zonder vooroordelen te implementeren. Volgens diverse pro-life organisaties zou NARAL het hele gebeuren als een publiciteitsstunt hebben opgezet. “Dit is een nieuwe manier van NARAL om onze organisaties, die levensreddende alternatieven voor abortus aanbieden, aan te vallen.”