Paus Franciscus en patriarch Kirill ondertekenen de verklaringTijdens de histo­ri­sche ont­moe­ting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill hebben zij een geza­men­lijke ver­kla­ring afgelegd waarin ze zich duide­lijk uit­spreken voor het huwelijk tussen man en vrouw, voor het gezin en voor het leven. Tijdens de historische ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill hebben zij een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin ze zich duidelijk uitspreken voor het huwelijk tussen man en vrouw, voor het gezin en voor het leven.

Paus Franciscus en patriarch Kirill ondertekenen de verklaringHet is voor het eerst sinds het schisma tussen de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de rooms-katholieke Kerk aan andere kant, dat de twee kerkleiders elkaar ontmoeten. Dit schisma wordt algemeen gedateerd in het jaar 1054. De oosterse stroming bestaat inmiddels uit een reeks oosters-orthodoxe kerken. Kirill is de patriarch van de Russisch-orthodoxe Kerk, die de grootste van de orthodoxe kerken is. Meer dan de helft van de naar schatting 250 tot 300 miljoen oosters-orthodoxe christenen is Russisch-orthodox.

De ontmoeting vond plaats op vrijdag 12 februari op het vliegveld van Havana, Cuba, waar de paus een tussenlanding maakte onderweg naar zijn bezoek aan Mexico. De paus begroette Kirill met de woorden: “Eindelijk. We zijn broeders.” Waarop de patriarch reageerde met de woorden: “Dingen worden nu gemakkelijker."

Na afloop van de drie uur durende ontmoeting ondertekenden de beide kerkleiders een gezamenlijke verklaring ingedeeld in 30 delen. Hieronder een vrije vertaling van de paragrafen 19 t/m 21 over gezin, huwelijk en het leven. De gehele Engelstalige verklaring is te lezen op de website van Radio Vaticana.

§ 19. Het gezin is het natuurlijke centrum van het menselijk leven en de maatschappij. We zijn bezorgd over de crisis in het gezin in vele landen. Orthodoxen en katholieken delen dezelfde opvatting over het gezin, en zijn geroepen om te getuigen dat het een pad is van heiligheid, te getuigen van de trouw van de echtgenoten in hun onderlinge interactie, het openstaan voor de voortplanting en de opvoeding van hun kinderen, de solidariteit tussen de generaties en de eerbiediging van de zwaksten.

§ 20. Het gezin is gebaseerd op het huwelijk, een daad van vrijwillige en trouwe liefde tussen een man en een vrouw. Het is de liefde die hun eenheid bezegelt en hun leert elkaar als een geschenk te aanvaarden. Het huwelijk is een leerschool van liefde en trouw. Wij betreuren het dat andere vormen van samenwonen op hetzelfde niveau worden geplaatst als deze eenheid. Dit terwijl het concept, gezegend in bijbelse traditie, van het vaderschap en moederschap als afzonderlijke roeping van de man en vrouw in het huwelijk, wordt verbannen uit het publieke besef.

§ 21. Wij roepen allen op het onvervreemdbare recht op leven te respecteren. Miljoenen is het recht ontzegd om geboren te worden in de wereld. Het bloed van de ongeboren kinderen roept tot God (zie Genesis 4:10).

De opkomst van de zogenaamde euthanasie zorgt ervoor dat ouderen en gehandicapten beginnen te voelen dat ze een last zijn voor hun families en de samenleving in het algemeen.

We zijn ook bezorgd over de ontwikkeling van biomedische reproductietechnologie, omdat de manipulatie van het menselijk leven een aanval betekent op de fundamenten van het menselijk bestaan, geschapen naar het beeld van God. Wij geloven dat het onze plicht is om te herinneren aan de onveranderlijkheid van de christelijke morele principes, gebaseerd op respect voor de waardigheid van het individu in het leven geroepen volgens het plan van de Schepper.