Marijke Heuvelink - ChristenUnieOp 18 maart zijn er verkiezingen voor provincie en waterschappen. De katholieke Marijke Heuvelink is in Noord-Brabant kandidate voor de ChristenUnie. Op 18 maart zijn er verkiezingen voor provincie en waterschappen. De katholieke Marijke Heuvelink is in Noord-Brabant kandidate voor de ChristenUnie. “Ik kom op voor wezen, weduwen, jongeren en gehandicapten. Kortom: de kwetsbare in de samenleving.”

Verkiezingen voor provincie en waterschappen

De verkiezingen op 18 maart zijn regionale verkiezingen. Maar het lijkt wel of juist de landelijke politiek alle aandacht vraagt. Het verkiezingsdebat op RTL-tv van donderdag 4 maart tussen de lijsttrekkers van de grote partijen kan dan wel leuke one-liners opleveren, ze hebben eigenlijk niets met die verkiezingen te maken. Daar staan politici op wie niet gestemd kan worden, over onderwerpen die geen rol spelen op provinciaal niveau.

Marijke Heuvelink - ChristenUnie
Marijke Heuvelink, katholiek en verkiesbaar voor ChristenUnie in Noord-Brabant

Voor veel mensen is het bij de verkiezingen voor provincie en waterschappen totaal niet duidelijk op wie ze zouden moeten stemmen en waarom. Het valt voor de kandidaten ook niet mee hun standpunten voor het voetlicht te brengen. De indruk kan al gauw ontstaan dat nationale belangen steeds groter zijn geworden ten koste van regionale belangen. Maar het belang van Den Haag is juist de laatste jaren kleiner geworden.

Brussel

Ruim 80 procent van de wet- en regelgeving komt uit Brussel en is Europees. Veel zaken zijn immers internationaal van aard. Een voorbeeld is de waterkwaliteit. Nederland zou allerlei  strenge regels kunnen verzinnen ter voorkoming van watervervuiling, maar als de buurlanden hun afvalwater bovenstrooms in de Rijn dumpen, heeft dat niet veel zin. Ook luchtvervuiling is zo’n voorbeeld. Een zeer groot deel – meer dan de helft schijnt – van de stikstof en andere vervuiling in de Nederlandse lucht komt met de wind mee vanuit België en Engeland.

Zaken die internationaal geregeld zijn of moeten worden kunnen dus niet door Nederlands beleid afdoende worden geregeld. Provincies en waterschappen doen daarom, en dat is wellicht nieuw voor heel wat mensen, los van Den Haag zelf zaken met Brussel. Het gaat dan om beleid dat in Brussel wordt gemaakt en om financiën die vanuit Brussel naar de regio's worden gestuurd.

Decentralisatie

Het Rijk heeft dus veel taken overgedragen aan Europa. Andersom geldt dat ook. Nederland decentraliseert veel taken, die eerst door de landelijke overheid werden geregeld, zijn bij de provincie terechtgekomen. Om weer het voorbeeld van de waterschappen aan te halen: zij dragen niet alleen zorg voor de regionale waterveiligheid, zij hebben ook de helft van de nationale waterveiligheid op zich genomen. En dan gaat het niet alleen om de uitvoering, maar ook de kosten die ermee gemoeid zijn.

Marijke Heuvelink

Een ander goed voorbeeld is de jeugdzorg. Marijke Heuvelink, katholiek en verkiesbaar in Noord-Brabant voor de ChristenUnie is al sinds ze zelf mag stemmen maatschappijkritisch geweest. “De ChristenUnie heeftn respect voor het leven en een hoge aandacht voor de natuur. Hoewel de nestgeur anders is, hebben ze dezelfde normen en waarden als ik.” Volgens de katholieke politica is het voor Brabanders nu nog belangrijker om op de ChristenUnie te stemmen. “Zeker nu de gemeentes verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg, moet er via de provincie meer geld naartoe, vindt de ChristenUnie. Dat hebben de VVD en de SP afgeschaft en willen wij weer terugdraaien. Want Jeugdzorg overstijgt vaak de gemeentes. En in kleine gemeentes kunnen ze niet alle specialismes aanbieden. Dan blijft de provincie heel belangrijk.”

Ga stemmen!

Bewust aan de verkiezingen voor provincie en waterschappen meedoen heeft dus wel degelijk zin.