De afwezige vader bestaat nietIn Katholiek Nieuwsblad is een artikel verschenen met als veel­zeggende titel ‘Vergeet de vader niet!’ In Nederland heerst een sterk moeder­schaps­ideaal. Mannen worden gezien als de minder belang­rijke opvoeder. Ten onrechte. De afwezige vader bestaat nietIn Katholiek Nieuwsblad is een artikel verschenen met als veelzeggende titel ‘Vergeet de vader niet!’ In Nederland heerst een sterk moederschapsideaal. Mannen worden gezien als de minder belangrijke opvoeder. Ten onrechte.

Het artikel is geschreven door Louis Tavecchio en Irene Zwaan. Louis Tavecchio is pedagoog en emeritus hoogleraar aan de UvA. Irene Zwaan, MSc. is auteur van 'De afwezige vader bestaat niet en waarom vaders niet moeten moederen' (Uitg. Prometheus, ISBN 978 90 3513 883 4).