Solcon ISADoordat steeds meer apparaten worden verbonden met internet, doen zich nieuwe uit­da­gingen voor mbt de opvoeding van onze kinderen. Hoe gaan we daar als katholiek gezin mee om? Doordat steeds meer apparaten worden verbonden met internet, doen zich nieuwe uitdagingen voor mbt de opvoeding van onze kinderen. Hoe gaan we daar als katholiek gezin mee om?

Solcon ISAInternet is geweldig en niet meer weg te denken uit het heden­daagse leven. Behalve voor de bereik­baar­heid hebben steeds meer kinderen al vanaf jonge leeftijd een mobieltje die moeite­loos contact legt met internet. Ook voor school wordt er steeds vaker gevoeg­lijk vanuit gegaan dat kinderen bijvoor­beeld via een app bekijken of ze een rooster­wijziging hebben en wat hun huiswerk is.

Over de gevaren van internet hoeven we niet veel uit te weiden. Denk maar eens aan geweldadige of erotische content, virussen, cyberpesten en sociaal isolement vanwege overmatig gebruik.

Er zijn grofweg drie manieren waarop ouders hiermee om kunnen gaan:

  1. regelmatig in gesprek gaan over internetgebruik
  2. een app installeren die rapporteert welke sites bezocht en filmpjes bekeken worden
  3. een abonnement nemen waarbij het internet gefilterd wordt

Regelmatig in gesprek

Natuurlijk ga je regelmatig met je kinderen in gesprek over allerlei zaken. Hoe je omgaat met internet op de PC, op de mobiele telefoon of op een tablet zou ook zeker een gespreks­onderwerp moeten zijn. De vraag is natuurlijk of je hiermee alle ellende voorkomt, of je kinderen niet binnen de kortste keren slimmer zijn dan de ouders als het gaat om internet en hoe open je kinderen zijn, ook als het gaat om gevoeliger zaken.

Rapportage

Er zijn diverse apps / programma’s die de ouders bijvoorbeeld wekelijks een overzicht kunnen rapporteren over de sites die zijn bezocht en de filmpjes die zijn bekeken. Vaak behoort ook een tijdslot tot de mogelijkheden zodat er bijvoorbeeld in alle rust van het avondeten kan worden genoten. Natuurlijk komt bij het gebruik van zo’n spionage-app ook de vraag of de privacy van de kinderen niet geschonden wordt. Misschien is rapportage in goed overleg met de kinderen toe te passen totdat de kinderen een bepaalde leeftijd bereiken, bijvoorbeeld tot de 15e verjaardag.

Filtering

Er zijn abonnementen die bepaalde websites blokkeren vanwege geweld en/of erotiek. Je weet als ouder dan zeker dat je kinderen via hun mobiele telefoon of tablet niet bloot­gesteld worden aan foute content. De vraag is natuurlijk of de ouders zich hiermee niet onttrekken aan de digitale opvoeding. Bovendien kun je je afvragen of ze dan niet via de apparaten van leeftijdgenoten op zoek gaan.

Isa van Solcon

Solcon is een bedrijf dat zich sinds 1996 inzet om internet veiliger te maken voor kinderen, bijvoorbeeld met speciale ADSL abonnementen. Onlangs hebben ze een nieuw product gelanceerd: ISA® met vier speerpunten: tijdslot, cyberpesten, ongewenste sites en virus.

Op de speciale website staat meer informatie: