Vensters op katholiek gelovenWij werden getipt over de website Vensters­op­katholiek­geloven.nl. Deze website geeft in zeven categorieën toeganke­lijke uitleg over het katho­lieke geloof. Daarnaast draagt de website twee interes­sante boeken aan. Wij werden getipt over de website Venstersopkatholiekgeloven.nl. Deze website geeft in zeven categorieën toegankelijke uitleg over het katholieke geloof. Daarnaast draagt de website twee interessante boeken aan.

Vensters op katholiek gelovenHet blijkt een website van CNV Onderwijs met veel informatie over het katholieke geloof en het katholieke onderwijs. Ingedeeld in zeven invalshoeken en fraai geïllustreerd door icoontjes laat de informatie zich prettig lezen en vormt deze website een prima hulpmiddel bij uitleg over het katholieke geloof.

“Meer weten over wat en hoe katholieken geloven?”

“Deze vijftig vensters geven je daarop een goed zicht. Kies één van de zeven categorieën en klik vervolgens één van de icoontjes aan, er gaat dan een wereld voor je open. Elk venster vertelt zijn eigen verhaal met aandacht voor zowel de grote lijn als het detail. Daarnaast zijn er verwijzingen naar verhalen, muziek, films, didactische tips en links naar andere websites.”

Categorieën

  • Waarin katholieken geloven
  • Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten
  • Katholieken en hun geloofsgemeenschap
  • Katholieken en hun vieringen (feesten)
  • Katholieken en hun bezinning
  • Katholieken en de samenleving
  • Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Materialen

Daarnaast worden ook materialen aanbevolen:

  • Boek Maar wie is God? van Uitgeverij Adveniat
  • Mijn school is katholiek! door Martha Hoffenkamp

Website