Veel wijdelingen uit grote gezinnenDe seminaristen die in 2014 in de VS gewijd werden en nog gaan worden, zijn gemiddeld 32 jaar oud, van huis uit katholiek en komen uit gezinnen met vier of meer kinderen. De seminaristen die in 2014 in de VS gewijd werden en nog gaan worden, zijn gemiddeld 32 jaar oud, van huis uit katholiek en komen uit gezinnen met vier of meer kinderen.

Veel wijdelingen uit grote gezinnenDat blijkt uit een onderzoek onder 365 van de 477 mannen die dit jaar in de VS priester worden gewijd. Het werd in opdracht van de Amerikaanse bisschoppenconferentie uitgevoerd door het Centrum voor Toegepast Onderzoek in het Apostolaat.

Rozenkrans en aanbidding

De gemiddelde wijdeling bad voor hij naar het seminarie ging regelmatig de rozenkrans en nam deel aan eucharistische aanbidding.

Afkomst

31% van de wijdelingen werd buiten de VS geboren, van wie de grootste groepen afkomstig zijn uit Mexico (6%), Vietnam (4%), en Colombia, Polen en de Filipijnen (elk 2%). De buitenlandse wijdelingen wonen gemiddeld dertien jaar in de VS en waren gemiddeld 23 jaar oud toen zij naar het land kwamen.

Thuisonderwijs

Een buitenproportioneel groot deel van de nieuwe priesters ging naar een katholieke basisschool (50%), katholieke middelbare school (41%) of katholieke universiteit (45%). Ook het aantal wijdelingen dat thuisonderwijs ontving was met 5% bovengemiddeld hoog.

(bron: Katholiek Nieuwsblad)