Ik steun het traditionele huwelijkIn een ongewoon scherp geformuleerde verklaring op de website van Radio Vaticana, heeft pater Federico Lombardi s.j., woordvoerder van het Vaticaan, gezworen dat de Kerk “haar verdediging van het huwelijk niet zal opgeven” ondanks recente tegenslagen. In een ongewoon scherp geformuleerde verklaring op de website van Radio Vaticana, heeft pater Federico Lombardi s.j., woordvoerder van het Vaticaan, gezworen dat de Kerk “haar verdediging van het huwelijk niet zal opgeven” ondanks recente tegenslagen.

Ik steun het traditionele huwelijkLombardi's reactie volgde op een voorpagina-artikel in de krant van het Vaticaan, L'Osservatore Romano, dat dezelfde dag verscheen en waarin afkeur wordt uitgesproken over de groei van "politiek correcte ideologieën die elke cultuur van de wereld binnendringen", gesteund door organisaties zoals de VN. De krant riep op tot “moed” van katholieken in de strijd tegen deze ideologieën.

Het artikel stelt dat de Kerk "de enige instelling is die er op wijst dat, hoewel het absoluut oneerlijk is homoseksuelen te vervolgen, het verzet tegen het homohuwelijk geen aanvalsdaad is, maar een standpunt dat moet worden gerespecteerd."

“Zo ook met het verzet tegen abortus", vervolgt het artikel. "Dit is geen aanval op mensenrechten maar de verdediging van een sociale structuur – het heteroseksuele gezin – dat tot nu toe de basis vormt van alle menselijke samenlevingen.”

In een verklaring, die werd gepubliceerd in 30 verschillende talen, verklaarde Lombardi dat het verzet van de Kerk tegen het homohuwelijk niet een kwestie is van onrechtvaardige discriminatie, wat de Kerk niet toelaat. Het is veeleer “een kwestie van toegeven dat man en vrouw in het openbaar als zodanig worden erkend, en dat kinderen die ter wereld komen, weten en kunnen zeggen dat ze een vader en een moeder hebben.”