“Hallo, met paus Franciscus”De publici­teit rond het tele­foontje waarin de paus het ‘communie­verbod’ voor her­trouwde gescheiden mensen zou hebben opge­heven is een “bron van mis­verstand en ver­warring”. De publiciteit rond het telefoontje waarin de paus het ‘communieverbod’ voor hertrouwde gescheiden mensen zou hebben opgeheven is een “bron van misverstand en verwarring”.

“Hallo, met paus Franciscus”Dat zegt het Vaticaan donderdag in een verklaring naar aanleiding van een mediahype rond een telefoongesprek dat paus Franciscus met een Argentijnse vrouw zou hebben gehad. Hij zou Jakelina Lisbona maandag hebben gebeld naar aanleiding van haar brief die zij hem in september stuurde. Daarin vroeg zij hem of zij inderdaad niet ter communie mag gaan omdat zij burgerlijk gehuwd is met een gescheiden katholieke man. Haar parochiepriester zou haar zowel de communie als de biecht hebben geweigerd. Daarop zou de paus hebben gezegd dat sommige priesters “roomser zijn dan de paus” en dat zij met een gerust hart ter communie mag gaan.

Brisant

Het nieuws is brisant, omdat het een problematiek betreft die wereldwijd talloze paren raakt. Het is een uiterst gevoelig thema dat ter sprake zal komen tijdens de komende synodes over de pastorale vragen rond het gezin in oktober en het jaar daarop. Dat het Vaticaan de zaak hoog opneemt blijkt uit het feit dat de verklaring donderdagmorgen vroeg al op de website van het Vaticaan stond. Normaal vinden publicaties pas vanaf 12.00 uur ’s middags plaats.

De tekst van de verklaring

“In de context van de persoonlijke pastorale relaties van paus Franciscus hebben verschillende telefoongesprekken plaatsgevonden. Omdat deze op geen enkele manier deel uitmaken van het publieke handelen van de paus, mag van de persdienst van de Heilige Stoel geen informatie of commentaar worden verwacht. Datgene wat met betrekking tot deze zaak gecommuniceerd is, buiten het gebied van de persoonlijke relaties, en de daarop volgende media-aandacht, kan niet worden bevestigd als zijnde betrouwbaar en is een bron van misverstanden en verwarring. Daarom kunnen uit deze gebeurtenissen geen consequenties voor de Leer van de Kerk worden afgeleid.”

(bron: Katholiek Nieuwsblad)