Opa- en Omadag VaticaanDe paus viert op zondag 28 sep­tem­ber met duizen­den mensen opa- en omadag. De Pause­lijke Raad voor het Gezin organi­seert de dag voor ouderen, als een teken van de belang­rijke rol die zij spelen in een steeds ouder wordende samen­leving. De paus viert op zondag 28 september met duizenden mensen opa- en omadag. De Pauselijke Raad voor het Gezin organiseert de dag voor ouderen, als een teken van de belangrijke rol die zij spelen in een steeds ouder wordende samenleving.

Opa- en Omadag VaticaanOnder de titel ‘De zegen van een lang Leven’ zal de dag plaatsvinden op 28 september op het Sint-Pietersplein. De dag zal officieel beginnen om 9 uur met om half elf een Eucharistieviering met paus Franciscus. Bij de aankondiging van de dag sprak aartsbisschop Vincenzo Paglia over de grote rijkdom die de ouderen bieden aan de samenleving. Hij noemde ouderdom een roeping waarvan de betekenis nog niet ten volle is ontdekt. 

Dankzij God neemt de levensverwachting toe. De samenleving accepteert dat, maar anderzijds is er over dit thema nog niet voldoende nagedacht. De aartsbisschop zei te hopen dat de bijeenkomst meer aandacht zou genereren voor deze levensfase en de menselijkheid van de ouderen. Het accent zou moeten liggen op de houding dat ouderen niet alleen een bron van aandacht en zorg zijn, maar dat zij ook zelf een nieuw perspectief in het leven hebben.  

Al vanaf het begin van zijn pontificaat geeft paus Franciscus blijk van een grote liefde voor het gezin in zijn geheel en voor de generaties van enerzijds de grootouders en anderzijds de kinderen in het bijzonder. Bejaarden en kinderen vertegenwoordigen respectievelijk “het geheugen” en “de belofte” van een samenleving, maar ook “de vrede en vreugde”, aldus de paus. “Een volk dat niet voor zijn bejaarden en kinderen zorgt, heeft geen toekomst, want het zal geen geheugen noch een belofte hebben!”

Zondag 28 september is tevens uitgeroepen tot een wereldwijde gebedsdag ter voorbereiding op derde (sinds 1965) Buitengewone Bisschoppensynode volgende maand in Rome, met als thema ‘De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van evangelisatie’.