Evangelium Vitae Day - 15 en 16 juni 2013“Een van de dingen die we willen laten zien is dat het Evangelie van het Leven de verdediging is van alle leven.” Dat zegt pater Eugene Sylva tegenover Radio Vaticaan. “Een van de dingen die we willen laten zien is dat het Evangelie van het Leven de verdediging is van alle leven.” Dat zegt pater Eugene Sylva tegenover Radio Vaticaan.

Hij is een van de organisatoren van de ‘Evangelium Vitae’ Dag, die in het weekend van 15 en 16 juni plaatsvindt in het Vaticaan met paus Franciscus.

Evangelium Vitae Day - 15 en 16 juni 2013De dag is georganiseerd door de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Men verwacht dat tienduizenden parochies, gemeenschappen, jeugdgroepen, verenigingen voor zieken en gehandicapten en gewone gezinnen naar het Sint-Pietersplein zullen komen. De dag zal gelovigen van over de hele wereld de gelegenheid bieden zich aan te sluiten bij de Heilige Vader om een gemeenschappelijke getuigenis te geven van de heiligheid van alle leven. Bovendien nodigt de dag uit tot verdere studie en discussie over de encycliek met de dezelfde naam, Evangelium Vitae, van de zalige Johannes Paulus II uit 1995.

“Natuurlijk is de kwestie van abortus belangrijk en moeten we er alles aan doen wat we kunnen als Kerk om op te staan tegen de verschrikkingen van abortus” aldus pater Sylva. “Maar we willen met deze dag juist ook de consistente kijk van de Kerk op het héle leven tonen. Dat wij mensen moeten zijn die de lijdenden beschermen en namens hen spreken, dat wij opkomen voor hen wiens leven wordt gemarginaliseerd door een cultuur van de dood of die door ziekte of een handicap als niet productief voor de maatschappij worden bestempeld, voor ouderen in verpleeghuizen, en voor hen die om welke reden dan ook met geweld worden bedreigd. Naar hen allen moeten wij in onze woorden en daden door ons gebed laten zien dat het elk leven heilig is.”

Op zaterdagmiddag 15 juni zal er een pelgrimstocht gaan over de Via della Conciliazione naar het Pius XII plein. Daar bidden de deelnemers het Credo in verschillende talen en vindt een nachtwake met gebed plaats. Op zondagochtend zal om 10:30 de Heilige Mis op het Sint-Pietersplein worden gevierd door de Heilige Vader en wereldwijd via Radio Vaticaan worden uitgezonden in zes talen. Online kunt u de viering volgen op de site van Radio Vaticaan.