Vaticaanse brief voor kinderenHet Vaticaan heeft een brief geschreven aan de katholieke kinderen in Nederland. Aanleiding is de goedkeuring van het Getijdenboekje voor kinderen, dat eind september verschijnt. Vaticaanse brief voor kinderenHet Vaticaan heeft een brief geschreven aan de katholieke kinderen in Nederland. Aanleiding is de goedkeuring van het Getijdenboekje voor kinderen, dat eind september is verschijnt.

Felicitaties

De in het Nederlands gestelde brief is afkomstig van de Romeinse Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, het ‘ministerie’ van het Vaticaan dat verantwoordelijk is voor de liturgie. De brief is ondertekend door het hoofd van de Congregatie, kardinaal F. Arinze, en door de secretaris, aartsbisschop A. Ranjith.

Het Getijdenboekje voor kinderen is bedoeld om kinderen vertrouwd te maken met de liturgie van de katholieke Kerk door kindvriendelijke gebeden en liedjes. In de brief aan de kinderen noemt kardinaal Arinze dit een zeer prijzenswaardig initiatief dat ondersteuning verdient en feliciteert hij de Nederlandse bisschoppen met deze uitgave.

Deelname

In de brief legt het Vaticaan uit wat de betekenis is van bidden, zingen, de bijbel, Kerk en van deelname van kinderen aan de Eucharistie. Daarmee zet de Vaticaanse Congregatie voor het eerst ook aan kinderen uiteen hoe belangrijk hun deelname aan het getijdengebed van de Kerk is, op een wijze die afgestemd is op hun leeftijd. In de brief citeert het Vaticaan onder andere uitspraken van de paus bij gelegenheid van een ontmoeting met eerste-communicanten.

De Congregatie wijst de kinderen erop, dat het Getijdenboekje voor kinderen hen stap voor stap inleidt in het bidden van de Kerk: “Zo kunnen jullie met je mond en je hart God loven in eenheid met de hele biddende Kerk, ‘s morgens en ‘s avonds, samen of alleen, thuis, in het gezin, en ook in de school of in de kerk.”

Getijdengebed

Het Getijdengebed is het gebed van de katholieke Kerk waarin met woorden uit de H. Schrift de scharniermomenten van de dag worden geheiligd, zoals het opgaan en ondergaan van de zon, halverwege de dag en bij het slapen gaan. Het Getijdenboekje voor kinderen is een sterk vereenvoudigde uitgave van het Getijdenboek voor volwassenen. Het boek is gesteld in kindertaal en bevat psalmen, gebeden en bijbelse kinderliederen. Het kan ook in de liturgie gebruikt worden. Het is de eerste maal dat een dergelijk boekje in de wereldkerk verschijnt met een aanbeveling van een Bisschoppenconferentie en van het Vaticaan. De Vaticaanse brief aan de kinderen is opgenomen in de uitgave, die eind september zal verschijnen.

Het Getijdenboekje voor kinderen wordt uitgegeven door de beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Getijdenboekje voor kinderen
Uitgave: Nationale Raad voor Liturgie, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht
Prijs € 9,95 per stuk (excl. verzenden) (Bijlage bij het Directorium 2007/2008)

(rknieuws.net)