Vaticaan pleit voor hoger  geboortecijferHet Vaticaan heeft zich uitgesproken voor een doelbewust beleid om de wereldwijde geboortecijfers te verhogen. De huidige afname van de bevolkingsgroei en de vergrijzing van de samenleving zijn funest voor de economie, aldus de Vaticaanse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. Het Vaticaan heeft zich uitgesproken voor een doelbewust beleid om de wereldwijde geboortecijfers te verhogen. De afname van de bevolkingsgroei en de vergrijzing van de samenleving in vele delen van de wereld zouden rampzalige gevolgen hebben voor de economie en het beleid, aldus een woensdag gepubliceerde toespraak van Vaticaanse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties.

Vaticaan pleit voor hoger geboortecijferHet verlies kan ook niet op korte termijn door immigratie worden gecompenseerd, zei aartsbisschop Celestino Migliore maandag in New York tijdens een zitting van de VN-Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling. Het is dus noodzakelijk om terug te keren naar een politiek die het geboortecijfer bevordert. Deze zou echter, in tegenstelling tot eerdere aanzetten, met meer sociale steun verbreed moeten worden.
 
Tegelijkertijd eiste Migliore betere medische zorg voor vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden. Hij verwees naar VN-statistieken die stellen dat jaarlijks 500.000 vrouwen bij de geboorte van hun kind sterven. 99 Procent van hen komt uit ontwikkelingslanden. De overlevingskansen van kinderen die zonder moeder opgroeien, dalen "dramatisch”, aldus de aartsbisschop. Hij riep op tot meer prenatale zorg en professionele medische hulp voor zwangere vrouwen.
 
Mgr. Migliore wees verder op de bijzondere bedreiging van malaria voor kinderen. In 2008 alleen al zijn wereldwijd 800.000 mensen overleden ten gevolge van een malariabesmetting; meer dan 243 miljoen mensen werden daardoor ziek. (KNA)