Mgr. WiertzIn zijn Vasten­boodschap spreekt mgr. Wiertz, bisschop van Roermond, over de gezinssynode die in oktober in Rome plaats­vindt. Katholiek Nieuwsblad meldt dat de bisschop uitdruk­kelijk waar­schuwt voor mogelijke verdeeld­heid over dit onderwerp, die “per definitie tegen­ge­steld is aan Gods wil en ramp­zalige gevolgen heeft”. In zijn Vasten­boodschap spreekt mgr. Wiertz, bisschop van Roermond, over de gezinssynode die in oktober in Rome plaats­vindt. Katholiek Nieuwsblad meldt dat de bisschop uitdruk­kelijk waar­schuwt voor mogelijke verdeeld­heid over dit onderwerp, die “per definitie tegen­ge­steld is aan Gods wil en ramp­zalige gevolgen heeft”.

Mgr. WiertzDoor de Gezinssynodes van 2014 en de komende in oktober zijn huwelijk en gezin “uitdrukkelijk onderwerp van discussie geworden”, schrijft mgr. Frans Wiertz in zijn Vastenboodschap, aldus KN. Het spreekt vanzelf “dat iedereen daarover zijn eigen gedachten vormt”, aldus de bisschop, maar hij waarschuwt ook: “Tegelijkertijd beseffen we dat huwelijk en gezin te maken hebben met een genadevolle werkelijkheid die God ons schenkt en die we niet zelf kunnen uitvinden.”

‘Geen allerlaatste woord’

De zoektocht naar antwoorden op vragen van deze tijd, die in de Gezinssynodes zichtbaar wordt, gebeurt altijd “met en onder Petrus” en “in deze zin zijn onze eigen gedachten en overtuigingen met betrekking tot huwelijk en gezin ontzettend waardevol, maar zijn ze nooit het allerlaatste woord. Het mooie van de katholieke Kerk is nu juist dat wij Gods leiding ook mogen ervaren in de woorden die de paus en de bisschoppen spreken”, aldus mgr. Wiertz.

Verdeeldheid

“Het ligt in de verwachting dat de paus de conclusies van deze synode zal weergeven in een zogeheten apostolische exhortatie. Dit document is straks leidend in ons omgaan met de problematiek rond huwelijk en gezin. Niemand kan het zich permitteren om daarin eigen wegen te gaan. De verdeeldheid onder de gelovigen, die daarvan het gevolg zou zijn, is per definitie tegengesteld aan Gods wil en heeft rampzalige gevolgen.”

‘De gewone weg’

Overigens tekent mgr. Wiertz in zijn Vastenboodschap verzet aan tegen iedere poging huwelijk en gezin als “probleemhaard” weg te zetten. Het zijn juist bronnen van menselijk geluk. Zij zijn, aldus mgr. Wiertz, “de gewone weg waarlangs mensen hun leven invulling geven. De manier waarop ze gelukkig kunnen worden. En vooral ook de wijze waarop ze Gods plan met de mens vorm geven en zichtbaar maken.” (KN/bisdom Roermond)