Mgr. George Lucas van Omaha, NebraskaDe bisschoppen van de Amerikaanse staat Nebraska hebben 9 maart uitgeroepen tot dag van vasten en gebed voor het huwelijk en gezin. Ze vragen katholieken in Nebraska en wereldwijd om die dag met hen mee te doen. De bisschoppen van de Amerikaanse staat Nebraska hebben 9 maart uitgeroepen tot dag van vasten en gebed voor het huwelijk en gezin. Ze vragen katholieken in Nebraska en wereldwijd om die dag met hen mee te doen.

‘Alle katholieken en mensen van goede wil’

Mgr. George Lucas van Omaha, Nebraska“Wij vragen alle katholieken en mensen van goede wil te blijven vasten en bidden dat Gods plan voor huwelijk en gezinsleven bevestigd zal blijven”, schrijven aartsbisschop George Lucas (Omaha) en de bisschoppen James Conley (Lincoln) en William Dendinger (Grand Island) in een gezamenlijke verklaring.

Vonnis

De reden voor hun oproep is een vonnis dat rechter Joseph Bataillon van het US District Court dinsdag velde. Hij bepaalde dat het door de kiezer goedgekeurde huwelijksamendement, dat het huwelijk voorbehoudt aan een man en een vrouw, niet geldig is.  Bataillon draagt ambtenaren van de burgerlijke stand in Nebraska op ‘homohuwelijken’ te sluiten. Ook wil hij dat de staat Nebraska in andere staten gesloten ‘homohuwelijken’ erkent.

In beroep

Het vonnis wordt in beginsel op 9 maart van kracht. De openbaar aanklager van Nebraska is echter in beroep gegaan. Mocht de aanklager dat beroep winnen, dan wordt Bataillons vonnis verworpen of de uitvoering ervan vertraagd.

‘Sinds het begin van de tijd’

De bisschoppen van Nebraska zeiden teleurgesteld te zijn in het vonnis dat “nietig wil verklaren wat God sinds het begin van de tijd in mensenharten heeft geschreven – dat het huwelijk iets is tussen een man en een vrouw, en dat het als een van zijn principiële bedoelingen de voortplanting en opvoeding van kinderen”. Ze moedigen katholieken aan op 9 maart te bidden voor het huwelijk door bijvoorbeeld eucharistische aanbidding, de Mis bij te wonen, te bidden met de Bijbel, de rozenkrans en tijd voor stil gebed.

‘Krachtig wapen’

Volgens een woordvoerder van het bisdom Lincoln is de dag ook een onbetaalbare kans voor katholieken om te getuigen van de waarheid over het huwelijk. “Veel katholieken vragen zich af wat zij kunnen doen om echt een verschil te maken. Vasten is een krachtig wapen.”

(bron: Katholiek Nieuwsblad)