Vakantienummer Inspiratie MagazineNa het succesvolle, tweemaal herdrukte Eerste Communie-nummer, komt het blad Inspiratie Magazine opnieuw met een editie die interessant is voor katholieke ouders. Vakantienummer Inspiratie MagazineNa het succesvolle, tweemaal herdrukte Eerste Communie-nummer, komt het blad Inspiratie Magazine opnieuw met een editie die interessant is voor katholieke ouders.

Het nieuwe nummer staat geheel in het teken van vakantie en biedt onder meer een praktisch overzicht van alle vakantiekampen van onder meer de Nederlandse en Vlaamse bisdommen. Verder is er bijvoorbeeld aandacht voor de Wereldjongerendagen en hoe deze het leven van jonge mensen kunnen veranderen.

De vakantie-editie van Inspiratie Magazine verschijnt vrijdag 20 mei.
Info/aanvragen: (073) 613 67 05, info@inspiratiemagazine.nl