PapadagVeel vaders willen een betere combinatie van werk en gezin, maar ondernemen om allerlei redenen geen actie. Werkende vaders zijn vaak niet goed op de hoogte van de mogelijkheden hun werk en privéleven beter af te stemmen. Veel vaders willen een betere combinatie van werk en gezin, maar ondernemen om allerlei redenen geen actie. Werkende vaders zijn vaak niet goed op de hoogte van de mogelijkheden hun werk en privéleven beter af te stemmen.

PapadagUit onderzoek dat demissionair minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) afgelopen maandag presenteerde, blijkt dat mannen vrezen voor financiële consequenties en reputatieschade. Zij zijn -vaak ten onrechte- huiverig om hun wensen bij hun werkgever aan te kaarten.

Volgens Rouvoet lijkt het tij momenteel gunstig voor meer thuiswerken. Zo raken flexibele werktijden steeds meer in zwang.

Zorg

De zorg voor kinderen is na de behoefte aan meer vrije tijd het belangrijkste motief voor vaders om minder te willen gaan werken, zo zou uit het onderzoek blijken. Drie op de vier vaders met jonge kinderen willen graag flexibele werktijden om meer tijd te hebben voor zorgtaken.

Veel vaders denken dat korter of flexibel werken in hun functie onmogelijk is, of dat hun baas er bezwaar tegen gaat maken. Wettelijke regelingen over verlofrechten en het recht op deeltijd hebben dus nog niet tot een cultuurdoorbraak geleid, is de conclusie. Werkgevers beoordelen verzoeken van vrouwen om deeltijd te werken nog altijd positiever dan die van mannen.

Positief

Wel is het zo dat mannen die minder willen werken en van baan veranderen, deze wens twee keer zo vaak realiseren als mannen die in dezelfde werkkring blijven. Mannen die bij dezelfde werkgever blijven, blijven voorzichtig.

Na een ouderschapsverlof experimenteren ze soms met deeltijdwerk. Als dat goed uitpakt, worden vaak meer definitieve afspraken gemaakt.

Werkgevers staan volgens het onderzoek nog niet te springen om mannen in deeltijd te laten werken, maar zijn vaker positief tegenover flexibele werktijden en 'gecomprimeerde' werkweken. (NU.nl)