Vaders schieten tekortVaders doen minder in vergelijking tot de moeder als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) is uitgevoerd. Vaders doen minder in vergelijking tot de moeder als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) is uitgevoerd.

Vaders schieten tekortVier op de tien vaders vindt dat hij te weinig tijd aan zijn kinderen besteedt om een goede vader te zijn. Drie op de tien moeders meent ook dat dit beter kan. De enige 'taak' die vaders vaker op zich nemen, is het kijken naar sport­wed­strijden van het kind. De onder­vraagde ouders zijn het er over eens dat moeders vaker de kinderen naar school brengen, met hen naar de dokter gaan, bij huiswerk helpen, voorlezen en seksuele voor­lichting geven.

Wel zijn de verschillen volgens de vaders kleiner dan volgens de moeders. Als het gaat om de activiteiten die de ouders met de kinderen ondernemen, gaan vaders vaker sporten, voetballen, stoeien, klussen of computeren. Moeders gaan eerder met de kinderen winkelen, knutselen, spelletjes doen, bakken of praten. (KN/NOVUM)