Vaders rol is andersVaders houden zich steeds bewuster bezig met opvoedingstaken. Voor de helft van de vaders is dat een dag(deel) per week. Moeders en vaders zijn het erover eens dat de rol van vaders net zo belangrijk als die van moeders. Vaders houden zich steeds bewuster bezig met opvoedingstaken. Voor de helft van de vaders is dat een dag(deel) per week. Moeders en vaders zijn het erover eens dat de rol van vaders net zo belangrijk als die van moeders.

Vaders rol is andersToch blijven er veel verschillen bestaan. Vaders zijn actiever met hun kinderen: ze stoeien, sporten, klussen en computeren met hen. Moeders kiezen eerder voor samen winkelen, knutselen en de kinderen naar school brengen. Dit blijkt uit een onderzoek over 'Vaders en de opvoeding van kinderen tot vier jaar', dat in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin.

Het onderzoek wjst tevens uit dat vaders zichzelf strenger, consequenter en minder geduldig in de opvoeding vinden dan hun partner. Ze vinden hun vrouw vaak meer betrokken bij de opvoeding. Vaak doet de vrouw ook meer in de opvoeding, zoals helpen bij huiswerk en voorlezen en straffen. Waar vrouwen vooral beschermend opvoeden, zijn mannen meer bezig met het uitdagen van hun kinderen. Zij stimuleren hen hun grenzen op te zoeken, wat goed is voor het zelfvertrouwen van kinderen. (KN/Gezondheidsnet)