Vaderretraite 2017Onder leiding van kapelaan Simons trekken katholieke vaders zich van donderdagavond 22 t/m zondagmiddag 25 juni terug in het uiterste puntje van Limburg: Wahlwiller. Vaderretraite 2017Onder leiding van kapelaan Simons trekken katholieke vaders zich van donderdagavond 22 t/m zondagmiddag 25 juni terug in het uiterste puntje van Limburg: Wahlwiller.

Thema: Vruchtbaarheid

Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. (Joh. 15, 16)

Vruchtbaarheid is een belangrijk thema in het evangelie. Het is niet iets van bijkomstige aard. Reeds in het begin van het evangelie van Marcus en Lucas worden we opgeroepen vruchten voort te brengen die passen bij bekering en degene die geen vrucht draagt wordt het leven niet waardig bevonden.

Vruchten voortbrengen doen we echter niet op eigen kracht. Het is de Heer die de groeikracht geeft, maar wij moeten ons wel openstellen voor die groeikracht. Wie dat doet brengt veel en rijke vruchten voort, vruchten die niet voor onszelf maar voor de Heer en zijn Rijk zijn. Daarom dat we de vruchten afdragen, opdat we het leven in Christus waardig worden. We moeten met Hem sterven, om met Hem te kunnen verrijzen, telkens weer. Aan deze geheimen van het Koninkrijk willen we ons in deze retraite toevertrouwen.

Details

Wanneer:   Van: Donderdag 22 juni 2017 aankomst vanaf 17.00 uur.

Het tijdstip van aankomst is in overleg en vanaf 17.00 uur. Om 18.00 uur bidden we met degene die dat willen de vespers en is er aansluitend een gemeenschappelijke maaltijd. De eerste avond zal worden gebruikt om te acclimatiseren en om tot rust te komen.

Tot: Zondag 25 juni 2017 om 15.00 uur.

 
Waar:   Arnold Janssenklooster
Capucijnenweg 9
Wahlwiller (Zuid-Limburg bij Wittem)
www.arnoldjanssenklooster.nl
 
Gegeven door:   Kapelaan Luc Simons pr.
 
Insteek:   Stille retraite voor vaders, waarin ook speciale aandacht voor het vaderschap zal zijn. Dagelijks vieren we de H. Mis, bidden we de lauden en vespers en is veel tijd voor aanbidding. Daarnaast zal kapelaan Simons tijd hebben voor persoonlijk gesprek / biechtgesprek.
 
Thema:   Vruchtbaarheid
 
Kosten:   € 120 (exclusief een vrijwillige bijdrage voor de inleider). Het hele bedrag gaat naar de zusters. De werkelijke kosten zijn overigens € 160, mocht u die willen betalen dan kunt u dat overmaken naar de zusters. Mochten kosten een belemmering zijn voor deelname, neem contact met ons op. Indien u een kamer met een eigen douche zou willen dan zijn de kosten hiervoor € 10 per nacht extra.
 
Aanmelding:   Het aanmeldingsformulier s.v.p. mailen naar het email adres:
retraitevoorvaders@gmail.com
Je aanmelding wordt per email bevestigd.
     
 Folder:   Download hier de folder met het aanmeldformulier
     
 Website:   retraitevoorvaders.webklik.nl