Vaderretraite 2015Al sinds 2010 wordt jaarlijks een vader­retraite georga­niseerd. De retraite voor vaders is een variant op de succes­volle moeder­retraite die binnen­kort drie keer wordt gehouden voor moeders en voor­ziet nu alweer voor de zesde keer in een behoefte. Al sinds 2010 wordt jaarlijks een vaderretraite georganiseerd. De retraite voor vaders is een variant op de succesvolle moederretraite die binnenkort drie keer wordt gehouden voor moeders en voorziet nu alweer voor de zesde keer in een behoefte.

Vaderretraite 2015Thema van deze retraite voor vaders is “Wees niet bang, maar heb geloof, dan zult gij gered worden”. (Cfr. Lc. 8, 50)

De ratraite wordt geleid door kapelaan Luc Simons die hiervoor speciaal uit Oostenrijk naar Nederland komt.

Deze stille retraite is speciaal bedoeld voor vaders, waarin ook speciale aandacht voor het vaderschap. Dagelijks Wordt de H. Mis gevierd, wordt de lauden en vespers gebeden en is er veel tijd voor aanbidding. Daarnaast zal kapelaan Simons beschikbaar zijn voor een persoonlijk gesprek / biechtgesprek.

Deze keer is gekozen voor een andere lokatie. Vorige jaren was de vaderretraite steeds in Leuvenheim – nu is gekozen voor Huize Het Korenveld in het Limburgse Merkelbeek, bij de zusters van ‘Het Werk’.

De kosten voor deze retraite zijn €120 (exclusief een vrijwillige bijdrage voor de inleider).
Indien kosten een belemmering zouden zijn voor deelname kan hier een mouw aan gepast worden.

Details

Wanneer:   donderdag 25 juni 17.00 uur tot zondag 28 juni 2015 om 15.00 uur
Locatie:   Huize Het Korenveld bij de Zusters van 'Het Werk', Wilmenweg 1A, 6447 AW Merkelbeek (www.hetwerk-fso.org)
Leiding:   Kapelaan Luc Simons pr.
Thema:   “Wees niet bang, maar heb geloof, dan zult gij gered worden.”
(Cfr. Lc. 8, 50)
Kosten:   € 120 (exclusief een vrijwillige bijdrage voor de inleider).
Links:   retraitevoorvaders.webklik.nl
www.moederretraite.nl