Uitgeverij BetsaidaBetsaida is een uitgeverij van katholieke literatuur. Zij werkt o.a. aan Nederlandse vertalingen van teksten van de paus zowel in boekvorm als digitaal.

link: www.betsaida.org
e-mail: info@betsaida.org