GezinssynodeHalverwege de gezins­synode in Rome heeft paus Franciscus een belang­rijke en opmerke­lijke beslis­sing genomen: hij heeft zes synode­vaders toege­voegd aan het team dat aan het eindrapport werkt. Halverwege de gezinssynode in Rome heeft paus Franciscus een belangrijke en opmerkelijke beslissing genomen: hij heeft zes synodevaders toegevoegd aan het team dat aan het eindrapport werkt.

GezinssynodeTot nu toe mocht men er van uitgaan dat het eindrapport geschreven zou worden, zoals dat al bijna 50 jaar gebeurt, door de relator* van de synode, de Hongaarse kardinaal Peter Erdö; de bijzondere secretaris, de Italiaanse theoloog-aartsbisschop Bruno Fort; en de secretaris-generaal van de synode, kardinaal Lorenzo Baldisseri (Italië). Zaterdag 11 oktober, halverwege de synode, heeft het Vaticaan bekendgemaakt dat paus Franciscus heeft besloten zes synodevaders toe te voegen om te assisteren bij het opstellen van het eindrapport.

De kardinalen die worden toegevoegd zijn de kardinalen Gianfranco Ravasi (Italië, president van de Pauselijke Raad voor Cultuur) en Donald William Wuerl (aartsbisschop van Washington DC), aartsbisschoppen Victor Manuel Fernàndez (rector van de Katholieke Universiteit van Buenos Aires en de belangrijkste theologische adviseur van de paus in Aparecida in 2007), Carlos Aguiar Retes (voorzitter van CELAM), Peter Kang U-Il (voorzitter van de Conferentie van de Koreaanse bisschoppenconferentie) en pater Adolfo Nicolas Pachon (generaal-overste van de Sociëteit van Jezus).

Deze stap onderstreept nog eens hoe belangrijk het einddocument van deze gezinssynode is. Het zal de basis vormen van de gezinssynode zal worden gehouden van 4 t/m 25 oktober 2015. Thema voor de gezinssynode in 2015 is “De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de moderne wereld”.

 

* De relator van een synode is degene die als een soort gesprekleider de koers van de vergaderingen bepaalt.