Twee nieuwe heiligen!Paus Franciscus heeft vanmorgen, onder grote belang­stelling, zijn voor­gangers Johannes XXIII en johannes Paulus II heilig verklaard. Daarmee werd hun verering uitge­breid tot de hele katholieke Kerk. Paus Franciscus heeft vanmorgen, onder grote belang­stelling, zijn voor­gangers Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig verklaard. Daarmee werd hun verering uitge­breid tot de hele katholieke Kerk.

Kort daarvoor had de prefect van de bevoegde congre­gatie hun heilig­ver­klaring gevraagd en werd er een relikwie van beide heiligen (bloed van Johannes Paulus II en een stukje huid van Johannes XXIII) naar voren gedragen. Ongeveer 150 kardinalen en 1.000 bisschoppen, waaronder emeritus paus Benedictus, cele­breerden de Heilige Mis. Het stads­bestuur van Rome en de Italiaanse politie werkten een speciaal verkeers­plan uit om de toevloed van pelgrims op te vangen. Duizenden agenten, brand­weerlui, mensen van de civiele bescherming en 500 vrij­willigers stonden in voor een vlekkeloos verloop van de plechtigheid.

Twee nieuwe heiligen!
Gebedskaarten
uitgegeven door Bisdom Roermond

De processen voor de heilig­verklaring van beide pausen werden in juli 2013 afgesloten. Paus Franciscus besliste toen dat er geen tweede wonder nodig was voor de heilig­verklaring van Johannes XXIII. Paus Johannes Paulus II verklaarde Johannes XXIII zalig op 3 september van het Jubeljaar 2000. Johannes Paulus II werd op 1 mei 2011 zalig verklaard. Er wordt wel gezegd dat het geen toeval is dat beiden samen heilig worden verklaard. De paus zou zo trachten een evenwicht te bewaren tussen twee gezichten van de katholieke Kerk – de meer vrijzinnige en de meer behoudende.

Stempel op geschiedenis

De twee nieuwe heiligen delen niet alleen hun bijzonder grote populariteit. Zij drukten ook allebei als geen enkele andere paus van de moderne tijd hun stempel op de geschiedenis. Johannes XXIII deed dat door het samenroepen van het Tweede Vaticaanse Concilie, dat de katholieke Kerk bij de tijd moest brengen. De Poolse paus Johannes Paulus II, de eerste niet-Italiaanse paus sinds de zestiende eeuw, door zijn stempel te drukken met zijn bijdrage in de val van de Berlijnse Muur en de omwentelingen in zijn vaderland Polen en in de rest van Oost-Europa. Johannes Paulus II nam ook het initiatief voor de nieuwe evangelisatie en werd de recordhouder van het aantal zalig- en heiligverklaringen.

Angelo Roncalli werd op 25 november 1881 geboren. Hij was onder meer in Parijs en werd daarna patriarch van Venetië. Later werd hij tot paus gekozen en koos de naam Johannes XXIII. Hij overleed op 3 juni 1963 in Vaticaanstad. De Italiaanse paus leverde met name een grote bijdrage tot de eenheid onder christenen en zal vooral de geschiedenis ingaan als diegene die in 1962 het Tweede Vaticaans Concilie samenriep.

De Poolse paus Johannes Paulus II bestuurde de rooms-katholieke Kerk van oktober 1978 tot en met begin april 2005. Hij werd als Karol Jozef Wojtyla geboren op 18 mei 1920 in Wadowice, in de buurt van Krakau. Op 1 november 1946 werd hij in Krakau tot priester gewijd. Nadat hij in ons land ook een korte tijd geestelijke begeleider was van Poolse immigranten, werd hij in 1958 hulpbisschop van Krakau. In 1964 benoemde paus Paulus VI hem tot aartsbisschop van Krakau en in 1967 werd hij kardinaal gecreëerd. Op 16 oktober 1978 werd hij door 111 stemgerechtigde kardinalen tot paus gekozen. Hij was de eerste niet-Italiaanse paus sinds Adrianus VI (1522-1523). Hij overleed op 2 april 2005.

(bron: Kerknet)