Tussen Goed en KwaadWebsite en magazine Tussen Goed & Kwaad bieden bruikbare hand­vatten voor verdieping, speciaal in de Veertig­dagen­tijd. Laat je inspireren en uitdagen om je geloof te verdiepen en de Veertig­dagen­tijd echt een tijd van bezinning en her­bronning te laten zijn. Tussen Goed en KwaadWebsite en magazine Tussen Goed & Kwaad bieden bruikbare handvatten voor verdieping, speciaal in de Veertigdagentijd. Laat je inspireren en uitdagen om je geloof te verdiepen en de Veertigdagentijd echt een tijd van bezinning en herbronning te laten zijn.

De veertigdagentijd nodigt ons uit om na te denken over wat in ons leven echt belangrijk is.

Waarom doen we kwaad en waarom doen we goed?  Hoe ga je om met schuld van anderen en van jezelf? Wat betekent erkenning voor slachtoffers? Wat doe je met je woede om het aangedane onrecht? Wat is de rol van straf en herstel? Wat is er nodig om te vergeven? Wat is vergeven wel en niet? Is dat altijd mogelijk? En last but not least: mogen we hopen dat het goede het kwade kan overwinnen?

Een nieuw magazine Tussen goed & kwaad behandelt deze prangende vragen die we met z’n allen delen. Ervaringsdeskundigen vertellen hoe ze hiermee omgaan. Daarnaast lees je in dit magazine bijdragen die ankerpunten bieden voor de grote ‘geloofswoorden’ van het christendom over kwaad, schuld, vergeving, het goede en de bijbelse wortels. Inclusief een uitneembare special over het sacrament van de biecht.

Op de site www.goedenkwaad.info staan daarnaast nog voorbeeldvieringen en originele tips om het sacrament van verzoening te vieren, een vastenhomilie voor de vijf zondagen van de veertigdagentijd, suggesties om vergaderingen bezinnend te beginnen, en nog veel meer!

De veertigdagentijd biedt een uitstekende kans om met het magazine Tussen goed & kwaad aan de slag te gaan. Het magazine is onder meer verkrijgbaar bij het Carolushuis. (KG)