G7 topontmoetingDe Amerikaanse regering onder leiding van Trump heeft politieke en financiële steun voor abortusgroepen geblokkeerd op de recente G7 en ook G20 topontmoetingen van de grootste economieën in de wereld. G7 topontmoetingDe Amerikaanse regering onder leiding van Trump heeft politieke en financiële steun voor abortusgroepen geblokkeerd op de recente G7 en ook G20 topontmoetingen van de grootste economieën in de wereld.

Gezondheidsministers konden het niet eens worden over de tekst over ‘seksuele en reproductieve gezondheid’ in een document over wereldwijde gezondheidsprioriteiten en klimaatverandering waarover afgelopen weekend in Milaan werd onderhandeld. Het uiteindelijke document gebruikte niet de door de abortusindustrie gewenste terminologie, maar bood juist ondersteuning voor inspanning van de Verenigde Naties om de gezondheid van moeder en kind te verbeteren.

De VS hebben tijdens onderhandelingen een compromis-tekst voorgesteld waarin wordt gevraagd de term ‘seksuele en reproductieve gezondheid’ te refereren naar VN-overeenkomsten die expliciet stellen dat abortus geen internationaal recht is. Uiteindelijk waren het onderhandelaars uit Canada en Europa die helemaal geen melding wilden maken van ‘seksuele en reproductieve gezondheid’ en er de voorkeur aan gaven het maar helemaal te schrappen.

Seksuele en reproductieve gezondheid

De term ‘Seksuele en reproductieve gezondheid’ is al lang controversieel in internationale onderhandelingen. De term wordt gedefinieerd als inclusief abortus in VN-overeenkomsten, wereldwijde gezondheidsliteratuur en nationale en internationale rechtszaken van over de hele wereld. Beu van de uitdrukking hebben meer dan zestig VN-delegaties inclusief de Heilige Stoel bedenkingen geuit bij het gebruik van de term toen de Algemene Vergadering van de VN de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2015 goedkeurde.

Sinds de jaren negentig heeft het gebruik van de term in internationale overeenkomsten het mogelijk gemaakt dat groepen die abortus verrichten en bevorderen, internationale politieke en financiële steun ontvangen. Zo wordt gebruik gemaakt van een verhullend brede term waaronder gezondheid van moeders, gezinsplanning, soa-behandeling en -preventie en dus ook abortus vallen, zodat het niet controversieel klinkt.

In internationale overeenkomsten wordt de ondoorzichtigheid ervan gebruikt om controversiële inhoud zoals abortus te verbergen. Dit ondermijnt de Amerikaanse wet en het buitenlands beleid door Amerikaanse fondsen te kanaliseren naar abortusgroepen en hen politieke steun te geven via multilaterale hulp. De term is ook controversieel vanwege pogingen om via het internationaal gewoonterecht een internationaal mensenrecht op abortus te creëren. (C-FAM / LifeSiteNews)