Trainingsdagen De Tijd van je LevenDe Tijd van je leven is een interactieve, ontspannen serie workshops waarmee je ouders inspireert om te genieten van hun gezinsleven. De cursus is geheel vernieuwd en de trainingsdagen om de workshops te kunnen geven beginnen binnenkort. De Tijd van je leven is een interactieve, ontspannen serie workshops waarmee je ouders inspireert om te genieten van hun gezinsleven. De cursus is geheel vernieuwd en de trainingsdagen om de workshops te kunnen geven beginnen binnenkort.

Trainingsdagen  De Tijd van je LevenDe cursus De Tijd van je leven helpt ouders om tijdens vijf bijeenkomsten hun visie op het gezin-zijn te ontwikkelen en vorm te geven. Samen met andere ouders bespreek je thema’s waar je als gezin (dagelijks) mee te maken hebt. Denk daarbij aan ‘Time/management voor gezinnen´, ´Tijd voor elkaar´, ´De Opvoedtoolbox´ en ´Je relatie geweldig houden´. Ontdek door samen de mooie en soms moeilijke momenten te doorleven, hoe waardevol gezin-zijn is!

Op de site van Familiy Factory vind je de plaatsen waar de workshops worden gegeven.

Deelnemers en vrijwilligers

De Tijd van je Leven richt zich vooral op ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Er is speciale aandacht voor ouders die hun kind(-eren) alleen opvoeden.

De Tijd van je Leven wordt georganiseerd door vrijwilligers. Want voor het vormgeven van je gezin kun je geweldig veel van andere ouders leren. Bovendien is de drempel om deel te nemen erg laag wanneer je niet wordt uitgenodigd door een 'deskundige' of 'hulpverlener', maar gewoon door een kennis uit de buurt of een moeder van school.

Je kunt de workshopserie vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin, school, peuterspeelzaal, buurtcentrum of gewoon thuis organiseren. Voor gebruik in kerken is een extra workshop ontwikkeld over 'Geloofsopvoeding'.

Training

Bouw zelf mee aan geweldige gezinnen: Wie interesse heeft zelf cursusleider te worden en – samen met een team – de workshops te gaan organiseren, neemt eerst deel een (verplichte) introductietraining van één dag. De Family Factory ondersteunt je met materialen, training en coaching. Aan de training is een certificering verbonden die je in de gelegenheid stelt een cursus te starten.

De training bestaat uit onder meer:

    * Presentatie van de visie & praktijk van De Tijd van je leven
    * Een voorbeeldworkshop
    * Informatie en tips voor het voorbereiden, promoten en leiden van een workshopserie
    * Praktische training in het geven van presentaties en het leiden van groepsgesprekken
    * Training in coachingsvaardigheden

De eerstvolgende trainingsdagen vinden plaats:

6 maart – Culemborg
5 juni – Culemborg
16 oktober – locatie nog onbekend
30 oktober – locatie nog onbekend

De trainingsdagen duren van 9.30u – 16.30u
Kosten: 42,50 euro incl. Btw, materialen, lunch en certificaat van deelname.
Aanmelden kan door op de homepage te klikken op de training.

“Het was goed om weer stil te staan bij waar je met je gezin mee bezig bent. Weer eens wakker geschud te worden. Nadenken over wat onze dromen zijn voor de toekomst voor ons huwelijk en voor de kinderen. Een heerlijke tijd.”

Dolf, deelnemer De Tijd van je Leven Rotterdam

"De eerlijkheid van de inleiders deed me erg goed. Ook ontdek je dat iedere ouder het wel eens moeilijk vindt om hun kinderen goed op te voeden. In de kleine groepen kun je elkaar vertrouwen en wordt er echt naar je geluisterd. Dat is heel mooi."

Martine, deelneemster cursus Giessenburg