Traditioneel gezin van levensbelangHet Vaticaan heeft scherpe kritiek geuit op een vonnis van het Italiaanse Hooggerechtshof waarin staat dat er geen wezenlijk juridisch verschil is tussen een gezin dat gesticht is op basis van een huwelijk en een gezin van een samenwonend stel. Traditioneel gezin van levensbelangHet Vaticaan heeft scherpe kritiek geuit op een vonnis van het Italiaanse Hooggerechtshof waarin staat dat er geen wezenlijk juridisch verschil is tussen een gezin dat gesticht is op basis van een huwelijk en een gezin van een samenwonend stel. Volgens het gerechtshof is er sprake van een ‘evolutie’ in het denken over de vormen die een gezin in de moderne samenleving kan aannemen.

Aanval op familie

De uitspraak werd afgelopen weekeinde op Radio Vaticana door jurist Giuseppe Dalla Torre omschreven als een “serieuze aanval op het gezin”. Kardinaal Ennio Antonelli, president van de Pauselijke Raad voor het Gezin, stelde in de radiouitzending dat hij bezorgd is over de toenemende “privatisering” van het gezin, “alsof het gezin irrelevant is voor de samenleving”.

Openbare verbintenis

“Recent sociologisch onderzoek in verschillende landen heeft een serie voordelen van het traditionele gezin voor de samenleving aan het licht gebracht en ook de omvangrijke schade die de zogenaamde nieuwe gezinsvormen – zoals alleenstaande ouders en samenwonen – veroorzaken”, aldus kardinaal Antonelli. Hij voegde daar aan toe dat het huwelijk een openbare verbintenis is die een serieuzer verantwoordelijkheidsgevoel met zich meebrengt. (CNS/Katholiek Nederland)