Traditioneel gezin onmisbaar voor samenleving“Gezinnen moeten, met de hulp van Gods genade, getuigenis afleggen van hoe mooi een gezin is, gebaseerd op het huwelijk, op de wil jezelf zonder reserves te geven en toe te wijden.” Dat zei kardinaal Ennio Antonelli, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin. “Gezinnen moeten, met de hulp van Gods genade, getuigenis afleggen van hoe mooi een gezin is, gebaseerd op het huwelijk, op de wil jezelf zonder reserves te geven en toe te wijden.” Dat zei kardinaal Ennio Antonelli, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin.

Traditioneel gezin  onmisbaar voor samenlevingBij een herdenking vorige week in het Franse Alençon van het zalige echtpaar Martin, de ouders van de Kleine Theresia, drong de kardinaal aan op het bouwen aan “een gezinsvriendelijke samenleving”, gebaseerd op het geloof “in het gezin als onvervangbare kracht tot menselijkheid en onmisbare bron voor de samenleving”.

De Pauselijke Raad voor het Gezin is bezig met het aanleggen van een dossier van goede voorbeelden van evangelisatie binnen het gezin en van voorbeelden van gezinnen in het leven van alledag. Die informatie dient ter voorbereiding op een gezinscongres dat in november in Rome gehouden wordt, en waaraan ook paus Benedictus deel zal nemen.

Ook verzamelt de Raad voor het Gezin onderzoeksgegevens die het grote belang van een traditioneel gezin aantonen, “terwijl zogenaamde nieuwe gezinsvormen de samenleving schade toebrengen”. Die gegevens zullen worden gebruikt op de 7e Wereldgezinsdagen die in 2012 in Milaan gehouden worden. De vorige vonden in 2009 plaats in Mexico-Stad. (KN/Zenit)