Broederschap Pius XPaus Franciscus heeft middels een brief laten weten dat hij de bisschoppen van de Broederschap Pius X -onder bepaalde voorwaarden- toestemming geeft te assisteren bij huwelijkssluitingen. Paus Franciscus heeft middels een brief laten weten dat hij de bisschoppen van de Broederschap Pius X -onder bepaalde voorwaarden- toestemming geeft te assisteren bij huwelijkssluitingen.

Broederschap Pius XDe brief maakt met toestemming van Paus Franciscus, een parallel met het sacrament van de verzoening en beoogt “de geldigheid en rechtmatigheid te verzekeren van het (huwelijks-)sacrament” en “personen niet in twijfel te laten”.

De belangrijkste voorwaarde is dat de onderlinge toestemming van de echtgenoten in ontvangst genomen wordt door een priester die afgevaardigd is door de plaatselijke bisschop, “daarna gevolgd door een Heilige votiefmis opgedragen door een priester van de Broederschap”. Maar suggesties worden gedaan wanneer dit niet mogelijk zou zijn.

Het gaat erom, insisteert de brief, “innerlijke tweestrijd te vermijden onder de gelovigen die tot de Broederschap behoren en twijfels (hebben) over de geldigheid van het huwelijkssacrament”. De brief vermeldt echter ook dat de toestemming gegeven wordt “alhoewel de kanonieke toestand van onwettigheid waarin de Broederschap zich bevindt, momenteel blijft”.