‘Toekomst hangt af van de gelovige gezinnen’“De toekomst van naties hangt af van gezinnen die een geestelijke basis hebben. Religieuze organisaties moeten vrij zijn hun eigen morele overtuigingen uit te dragen met betrekking tot huwelijk en gezin.”
“De toekomst van naties hangt af van gezinnen die een geestelijke basis hebben. Religieuze organisaties moeten vrij zijn hun eigen morele overtuigingen uit te dragen met betrekking tot huwelijk en gezin.”

Katholiek Nieuwsblad meldde woensdag dat dit één van de belangrijkste stellingen is die het World Congress of Families woensdag heeft ingenomen in zijn verklaring aan het slot van de driedaagse bijeenkomst in de Amsterdamse RAI. Het congres vertegenwoordigde gezinnen en organisaties uit meer dan zestig landen.

Slotverklaring

‘Toekomst hangt af van de gelovige gezinnen’De slotverklaring bevestigt de definitie van het gezin zoals dit wordt geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. “Het natuurlijke gezin berust op de levenslange huwelijksband van een man en een vrouw met als doel nieuw menselijk leven te verwelkomen, liefde te geven, geborgenheid en wederzijdse steun, om daarmee een rijkelijk functionerend thuis te vormen dat de banden tussen de generaties sterkt”, aldus de verklaring.

“Wij beschouwen onszelf als pro-kind. Wij bevestigen de sociale, culturele en legale structuren die de positie van kinderen optimaal bevorderen op het gebied van gezondheid, onderwijs en toekomstig actief burgerschap.

Wij juichen arbeidsvoorzieningen toe die ouders in staat stellen meer tijd met hun kinderen door te brengen. Wij begrijpen dat de biologische en sociale wetenschappen leren dat kinderen het best gedijen wanneer zij worden grootgebracht door hun natuurlijke en gehuwde ouders.”

Wetgeving

Het World Congress of Families benadrukt dat het gezin vooraf gaat aan de staat en dat het overheidsbeleid die autonomie dient te respecteren.

Het vraagt de overheid daarom om “gezonde wetgeving en beleid”, waaronder steun voor het huwelijk, ontmoediging van echtscheiding, in het bijzonder wanneer kinderen in het spel zijn. Ook dient de overheid het primaire recht van ouders te beschermen om de morele en praktische opvoeding van hun kinderen te bepalen. Daarnaast moet zij “de fysieke, mentale, sociale en geestelijke ontwikkeling van kinderen beschermen”.

Dat geldt eveneens voor het “kwetsbare menselijk leven, in het bijzonder aan het begin en het einde van de levenscyclus”.

Familiebanden

Het World Congress of Families heeft bijzondere aandacht gegeven aan het natuurlijke gezin in de ontwikkelingslanden. Het bevestigt daarom uitdrukkelijk dat buiten de onmiddellijke omgeving van moeder, vader en hun kinderen zich het “rijke weefsel bevindt van grootouders, tantes, ooms en nichten en neven. Verstedelijking, migratie, oorlogen, epidemieën en zelfzuchtig individualisme hebben deze uitgebreide familiebanden verzwakt.” Het WCF wil concrete stappen om deze brede familiebanden te doen herleven “als de plaats waar individuen hulp kunnen vinden in tijden van crisis, werkloosheid, ziekte, ouderdom en behoeftigheid”.

Armoedebestrijding

Het WFC beschouwt het natuurlijke gezin als het antwoord op armoede. “Hulp aan mensen in extreme armoede dient zoveel mogelijk te gebeuren binnen de familiecontext.” Te bevorderen punten zijn particulier huizenbezit, micro-ondernemingen, praktijkonderwijs en hernieuwing van het rurale leven als alternatief voor urbanisatie.

“Wij beschouwen ieder kind als een aanwinst voor de wereld, een nieuw brein en een nieuw paar handen.”

Demografisch probleem

Het Wereldcongres beschouwt de dalende geboortecijfers als het grootste demografische probleem van de 21e eeuw. “Wij wensen reacties die abortus, waaronder die op grond van geslacht, ontmoedigen, die grotere en gezondere gezinnen mogelijk maken en economische groei bevorderen.”

“Wij reageren op de hiv/aids pandemie met een programma van onthouding, trouw en karaktervorming door lessen in levenskunst en –vaardigheden. Wij geloven dat deze benadering het gezinsleven zullen inspireren en bevorderen, de spiraal van besmetting zullen doorbreken en het belang van kinderen het beste dient.” Ook wil het WCF “speciale initiatieven om de behandeling van slachtoffers te verbeteren en wezen en oudere verzorgers te helpen een goed thuis te vormen”.

Gezondheid

Tot slot roept de verklaring op tot een gezinsgerichte benadering van gezondheid: “seksuele opvoeding is allereerst aan de ouders en moet gericht zijn op vaardigheden als zelfbeheersing, relationele trouw en het maken van verantwoorde keuzes. Toegang tot pre- en postnatale zorg moet worden uitgebreid, inclusief counseling over positieve alternatieven voor abortus zoals adoptie. Bovendien dient borstvoeding te worden bevorderd als een strategie om kinderen te laten overleven.” (KN)