Dionysiusparochie Heerhugowaard We kregen een parochietip binnen van Frank Kamp met het verhaal van de Dyonisiusparochie in Heerhugowaard (www.dionysiusparochie.nl) waar vele activiteiten voor kinderen en gezinnen zijn. Lees en doe inspiratie en tips op voor je eigen parochie:

  1. Grijp zoveel mogelijk gelegenheden aan in het (kerkelijk) jaar als mogelijkheid om gezinnen te betrekken. Bijvoorbeeld het bidden van de kruisweg op Goede Vrijdag met de kinderen, ouders, opa’s en oma’s; wij hebben een kruisweg…

Dionysiusparochie HeerhugowaardWe kregen een parochietip binnen van Frank Kamp met het verhaal van de Dyonisiusparochie in Heerhugowaard (www.dionysiusparochie.nl) waar vele activiteiten voor kinderen en gezinnen zijn. Lees en doe inspiratie en tips op voor je eigen parochie:

  1. Grijp zoveel mogelijk gelegenheden aan in het (kerkelijk) jaar als mogelijkheid om gezinnen te betrekken. Bijvoorbeeld het bidden van de kruisweg op Goede Vrijdag met de kinderen, ouders, opa’s en oma’s; wij hebben een kruisweg in de tuin achter de kerk kunnen aanleggen en op Goede Vrijdag bidden we daar de kruisweg met de families, megafoon en gitaren mee en de kinderen mogen wachsinelichtjes in glazen potjes bij de staties zetten. Een iets bekender voorbeeld is palmzondag: vanaf een veldje aan de rand van de wijk waar de kerk ligt gaan we na de palmwijding in processie met de families naar de kerk waar de palmzondag Mis is met het Jeugdkoor – megafoon en gitaren gaan weer mee.
  2. Continue catechese of doorlopende catechese (dit is de laatste jaren vaker genoemd in het land: wij hebben voor de basischoolleeftijd kindermiddagen, dit is om de week op woensdagmiddag spelen en catechese en afsluiting in de kerk met samen bidden van een 10-tje van de rozenkrans in de kerk, dan komt de eerste Communievoorbereiding, dan komt de tienergroep (10-12), dan komt de voorbereiding op het Vormsel, en daarna komt de jongerengroep (13+)
  3. Een derde punt en dat is misschien wel een echte aanrader, zijn de kinderweken; tussen kerst en nieuwjaar zijn er kinderdagen in de parochie en in de zomervakantie houden we een kinderweek van zondag t/m vrijdag; er zijn intussen vele vakantiekampen doorheen het hele land, maar dat is een brug te ver als het gaat om ouders met weinig geld en als het gaat om het uitnodigen van rand-of-niet-kerkelijke vriendjes en vriendinnetjes, daarom organiseren we een eigen “kamp” in de tuin bij de kerk.
  4. Gezinsmissen: elke derde zondag van de maand is er om 11.30 uur een Gezins-Mis in de kerk met daarna koffie, soep en broodjes voor de kinderen, ouders en opa’s en oma’s, zo creeer je een jonge community binnen de parochie.
  5. Creche – op de 1e, 2e, en 4e zondag van de maand is er creche tijdens de Mis van 10.00 uur, niet elke zondag een Gezins-Mis, de parochie wordt op die manier ook tijdens de gewone Mis op zondag een jonge parochie en de creche helpt de jonge ouders om te komen.
  6. Parochiefeest – zaterdag in het teken van het gezin: in oktober vieren wij ons Patroonsfeest / Parochiefeest, op vrijdag een Boeteviering, op zaterdagmiddag activiteiten voor de kinderen en gelegenheid voor de ouders om elkaar en de pastoor enz. te ontmoeten, er is een luchtkussen, spelletjes, een ijskar, tot slot een BBQ en dan om 19.00 een Maria-Lof, zondag is dan een plechtige Mis met aansluitend receptie.
  7. Familiehuis in de tuin: in de tuin is op initiaties van de vorige pastoor een huis gebouwd, een klein gebouw dat het “Familiehuis” heet, daar zijn ook de kindermiddagen, als je de deur uitgaat sta je in de parochietuin, dit huis vestigt door de naam de aandacht op de familie en werkt drempelverlagend voor de kerk.
  8. Witte Donderdag – processie naar de zaal: tijdens de Mis worden de voeten van de vormelingen gewassen – dus daarvan zijn ook de gezinnen in de kerk, aan het einde bij het wegbrengen van het H Sacrament naar het rustaltaar in de parochiezaal (grote zaal tussen kerk en pastorie) worden m.n. de kinderen uitgenodigd om aan de processie mee te doen, dan in de zaal aangekomen en na de bewieroking bidden we op de knietjes met alle kinderen een 10-tje van de rozenkrans.