Kathecheseproject Tijd en ruimte nemen voor...Deze leuke uitgave helpt jou en je kind in de eerste zeven levensjaren om samen spelenderwijs te oefenen in het katholieke geloof. De ervaring leert dat de houding en de achtergrond van de ouders een grote invloed hebben op de levensbeschouwelijke en katholieke ontwikkeling van kinderen in de eerste levensjaren. De uitgave heet ‘tijd en ruimte nemen voor’ omdat je op verschillende momenten en op diverse plekken tijd en ruimte (moet) nemen voor je kind… Kathecheseproject Tijd en ruimte nemen voor...Stichting Schoolkatechese Oldenzaal

Deze leuke uitgave helpt jou en je kind in de eerste zeven levensjaren om samen spelenderwijs te oefenen in het katholieke geloof. De ervaring leert dat de houding en de achtergrond van de ouders een grote invloed hebben op de levensbeschouwelijke en katholieke ontwikkeling van kinderen in de eerste levensjaren. De uitgave heet ‘tijd en ruimte nemen voor’ omdat je op verschillende momenten en op diverse plekken tijd en ruimte (moet) nemen voor je kind. Er worden verschillende elementen behandeld waar je tijd en ruimte voor moet nemen: de maaltijd, verhalen, rituelen, bidden, regels, communicatie, symbolen, een goed klimaat thuis, vergeving, zingen, bijzondere dagen, eerste communie.

Ieder element wordt toegelicht met een verhaal, een uitleg en een aantal tips. Een leuk project voor ouders met jonge kinderen, over geloven en opvoeden!

€ 7,50
identiteit@konot.nl